Tvistelösning

Vår processgrupp inom entreprenad arbetar aktivt inom tvistelösning och vi biträder idag i några av Sveriges största entreprenadtvister.

Vårt mål är att du som klient alltid ska få den mest kostnadseffektiva och bästa lösningen på en tvist. Vi vägleder dig också genom hela processen, från det inledande kravskedet till förlikningsdiskussioner och vidare genom domstol eller skiljeförfarande, förutsatt att förlikning inte är möjlig.

I vårt arbete med tvistelösning och förebyggande av tvister, ger vi strategisk rådgivning kring alla tänkbara frågor som kan uppkomma under en byggprocess. Exempelvis bedömning av ÄTA-arbeten, hinder och tidsförlängning. Foyen har också stor erfarenhet av att agera i de olika roller som vanligen förekommer i en tvist: till exempel som ombud, skiljeman och medlare.

I vår processgrupp är vi vana att arbeta med olika uppdragsgivare exempelvis vd, chefs- och bolagsjurister, projektchefer, byggledare och övriga konsulter.

Och eftersom vi har ett särskilt fokus på bygg- och fastighetsbranschen, har vi stor erfarenhet av att hantera entreprenad- och konsulttvister. Det kan röra sig om tvister i projekt kopplade till bostadsbyggande, fordran för utfört konsultuppdrag, installationsentreprenad och infrastrukturprojekt med mera.

På Foyen har vi helt enkelt den förståelse och förmåga som krävs för att sätta sig in i den tekniska dimensionen av de här områdena, vilket är avgörande för att kunna hantera juridiken på rätt sätt.

 

Exempel på klientuppdrag

Ansvar vid kostnadsökning och försening

Foyen biträder beställarsidan i ett mycket omfattande skiljeförfarande. Tvisten gäller bland annat frågor om ansvar för kostnadsökningar och förseningar vid uppförande av en energianläggning i Sverige. Ett stort antal personer från Foyens olika kontor är inblandade i ärendet.

Krav och motkrav i väg- och järnvägsprojekt

Vi företräder ett statligt verk i en tvist om upprustning och utbyggnad av järnväg samt väganläggning med mera i södra Sverige. Entreprenören har krav på ändrings- och tilläggsarbeten samt på hinder, forcering och rubbade förutsättningar – plus motkrav på förseningsvite, avgående arbete samt fel i utfört arbete mot entreprenören.

Rätt att häva avtal

Vi företräder stor kommun i en tvist som gäller fel i utfört markarbete. Tvisten handlar också om entreprenören har rätt att häva avtalet, med anledning av att beställaren håller inne med betalningen.

Här är vårt branschteam inom Tvistelösning

 • Eva Westberg Persson

  Delägare, Advokat

  08-506 184 23

  0733-22 84 23

  Se profil

 • Jonas Nilsson

  Delägare, Advokat

  031-743 20 60

  0708-25 78 79

  Se profil

 • Ann Garmland

  Advokat

  023-79 47 95

  0723-73 16 38

  Se profil

 • Axel Ryning

  Advokat

  040-661 56 52

  0723-731622

  Se profil

 • Johanna Hellström

  Advokat

  031-763 21 69

  0723-73 16 03

  Se profil

 • Dan Johansson

  Advokat

  031-743 20 60

  0723-73 16 05

  Se profil

 • Sofia Wedbäck

  Advokat

  08-506 184 37

  0723-73 16 37

  Se profil

 • Emma Gustafsson

  Advokat

  040-661 56 48

  0723-73 16 10

  Se profil

 • Cecilia Hagman

  Advokat

  031-743 20 60

  0729-62 84 54

  Se profil

 • Ingrid Blomqvist Sundin

  Advokat

  08-506 184 08

  0723-73 16 26

  Se profil

 • Björn Eriksson

  Biträdande jurist

  031-763 21 66

  0708-73 31 34

  Se profil

 • Albin Olausson

  Biträdande jurist

  031-743 20 63

  0729-81 03 99

  Se profil

 • Christofer Bjerkhoel

  Biträdande jurist

  08-506 184 64

  0723-73 16 34

  Se profil

 • Anna Hagelberg

  Biträdande jurist

  031-743 21 97

  0723-73 16 18

  Se profil