Tvistelösning

Vår processgrupp inom entreprenad arbetar aktivt inom tvistelösning och vi biträder idag i några av Sveriges största entreprenadtvister.

Vårt mål är att du som klient alltid ska få den mest kostnadseffektiva och bästa lösningen på en tvist. Vi vägleder dig också genom hela processen, från det inledande kravskedet till förlikningsdiskussioner och vidare genom domstol eller skiljeförfarande, förutsatt att förlikning inte är möjlig.

I vårt arbete med tvistelösning och förebyggande av tvister, ger vi strategisk rådgivning kring alla tänkbara frågor som kan uppkomma under en byggprocess. Exempelvis bedömning av ÄTA-arbeten, hinder och tidsförlängning. Foyen har också stor erfarenhet av att agera i de olika roller som vanligen förekommer i en tvist: till exempel som ombud, skiljeman och medlare.

I vår processgrupp är vi vana att arbeta med olika uppdragsgivare exempelvis vd, chefs- och bolagsjurister, projektchefer, byggledare och övriga konsulter.

Och eftersom vi har ett särskilt fokus på bygg- och fastighetsbranschen, har vi stor erfarenhet av att hantera entreprenad- och konsulttvister. Det kan röra sig om tvister i projekt kopplade till bostadsbyggande, fordran för utfört konsultuppdrag, installationsentreprenad och infrastrukturprojekt med mera.

På Foyen har vi helt enkelt den förståelse och förmåga som krävs för att sätta sig in i den tekniska dimensionen av de här områdena, vilket är avgörande för att kunna hantera juridiken på rätt sätt.

 

Exempel på klientuppdrag

Ansvar vid kostnadsökning och försening

Foyen biträder beställarsidan i ett mycket omfattande skiljeförfarande. Tvisten gäller bland annat frågor om ansvar för kostnadsökningar och förseningar vid uppförande av en energianläggning i Sverige. Ett stort antal personer från Foyens olika kontor är inblandade i ärendet.

Krav och motkrav i väg- och järnvägsprojekt

Vi företräder ett statligt verk i en tvist om upprustning och utbyggnad av järnväg samt väganläggning med mera i södra Sverige. Entreprenören har krav på ändrings- och tilläggsarbeten samt på hinder, forcering och rubbade förutsättningar – plus motkrav på förseningsvite, avgående arbete samt fel i utfört arbete mot entreprenören.

Rätt att häva avtal

Vi företräder stor kommun i en tvist som gäller fel i utfört markarbete. Tvisten handlar också om entreprenören har rätt att häva avtalet, med anledning av att beställaren håller inne med betalningen.

Här är vårt branschteam inom Tvistelösning

 • Andreas Lindström

  Delägare, Advokat

  040-661 56 44

  0723-73 16 00

  Se profil

 • Bo Svensson

  Delägare, Advokat

  031-743 20 75

  0706-74 30 99

  Se profil

 • Christoffer Löfquist

  Delägare, Advokat

  040-661 56 47

  0737-19 51 47

  Se profil

 • Eva Westberg Persson

  Delägare, Advokat

  08-506 184 23

  0733-22 84 23

  Se profil

 • Henrik Ståhlberg

  Delägare, Advokat

  08-506 184 87

  0768-36 20 60

  Se profil

 • Jacob Hamilton

  Delägare, Advokat

  040 661 56 49

  0737-19 51 49

  Se profil

 • John Hane

  Delägare, advokat

  08-506 184 30

  0733-22 84 30

  Se profil

 • Marcus Eidem

  Delägare, Advokat

  08-506 184 36

  0733-22 84 36

  Se profil

 • Mikael Westin

  Delägare, Advokat

  08-506 184 38

  0733-22 84 38

  Se profil

 • Oscar Wackling

  Delägare, Advokat

  goteborg

  031-743 20 79

  0703-50 80 56

  Se profil

 • Per Vestman

  Delägare, Advokat

  040-661 56 54

  0733-63 07 54

  Se profil

 • Per-Ola Bergqvist

  Delägare, Advokat

  08-506 184 34

  0733-22 84 34

  Se profil

 • Richard Sahlberg

  Delägare, Advokat

  040-661 56 50

  Se profil

 • Anders Lindström

  Advokat

  malmo

  040-661 56 45

  0737-19 51 34

  Se profil

 • Andreas Lundqvist

  Advokat

  08-506 184 84

  0723-73 16 07

  Se profil

 • Ann Garmland

  Advokat

  023-79 47 95

  0723-73 16 38

  Se profil

 • Axel Ryning

  Advokat

  040-661 56 52

  0723-731622

  Se profil

 • Hedvig Cassne Lagrell

  Advokat

  08-506 184 15

  0737-19 51 15

  Se profil

 • Helena Rydfors

  Advokat

  08-506 184 12

  0723-73 16 12

  Se profil

 • Ida M Ulfsdotter

  Advokat

  040-661 56 56

  0723-73 16 13

  Se profil

 • Johanna Hellström

  Advokat

  031-763 21 69

  0723-73 16 03

  Se profil

 • Johan Bogren

  Advokat

  040-661 21 63

  0723-73 16 43

  Se profil

 • Johan Bengtsson

  Advokat

  08-506 184 10

  0732-409 801

  Se profil

 • Linnea Lindberg

  Advokat

  040-661 56 50

  0737-19 51 38

  Se profil

 • Sofia Wedbäck

  Advokat

  08-506 184 37

  0723-73 16 37

  Se profil

 • Anja Norderyd

  Advokat

  031-763 21 68

  0723-73 16 25

  Se profil

 • Anton Övling

  Advokat

  08-506 18 409

  0733-33 82 64

  Se profil

 • Cecilia Hagman

  Advokat

  031-743 20 60

  0729-62 84 54

  Se profil

 • Cornelis Rosengren

  Biträdande jurist

  08-506 184 81

  0723-73 16 28

  Se profil

 • Dan Johansson

  Advokat

  031-743 20 60

  0723-73 16 05

  Se profil

 • Emma Gustafsson

  Advokat

  040-661 56 48

  0723-73 16 10

  Se profil

 • Eric Selander

  Advokat

  08-506 184 13

  0708-25 16 20

  Se profil

 • Erik Jagbrant

  Biträdande jurist

  040-661 56 55

  0707-41 52 61

  Se profil

 • Ingrid Blomqvist Sundin

  Advokat

  08-506 184 08

  0723-73 16 26

  Se profil

 • Johanna Lenell

  Biträdande jurist

  031-763 21 59

  0737-19 51 46

  Se profil

 • Pernilla Samuelsson

  Advokat

  08-506 184 22

  0708-55 68 89

  Se profil

 • Elina Engström

  Projekt-och digitaliseringsansvarig

  08-506 184 39

  0703-93 88 42

  Se profil

 • Sara Öwall

  Biträdande jurist

  040-680 29 70

  0768-99 68 48

  Se profil

 • Erika Stjärnström

  Advokat

  040-661 21 64

  0723-73-16-33

  Se profil

 • Sara Eriksson

  Biträdande jurist

  040 68 02 972

  0732-47 46 14

  Se profil

 • Aida Alić

  Biträdande jurist

  040-680 29 71

  0766-11 92 01

  Se profil

 • Olivia Wästberg

  Biträdande jurist

  040-661 21 61

  0701-42 46 82

  Se profil

 • Linnéa Svedberg

  Biträdande jurist

  08-506 184 71

  072-165 93 03

  Se profil