Tvistelösning

Vår processgrupp inom entreprenad arbetar aktivt inom tvistelösning och vi biträder idag i några av Sveriges största entreprenadtvister.

Vårt mål är att du som klient alltid ska få den mest kostnadseffektiva och bästa lösningen på en tvist. Vi vägleder dig också genom hela processen, från det inledande kravskedet till förlikningsdiskussioner och vidare genom domstol eller skiljeförfarande, förutsatt att förlikning inte är möjlig.

I vårt arbete med tvistelösning och förebyggande av tvister, ger vi strategisk rådgivning kring alla tänkbara frågor som kan uppkomma under en byggprocess. Exempelvis bedömning av ÄTA-arbeten, hinder och tidsförlängning. Foyen har också stor erfarenhet av att agera i de olika roller som vanligen förekommer i en tvist: till exempel som ombud, skiljeman och medlare.

I vår processgrupp är vi vana att arbeta med olika uppdragsgivare exempelvis vd, chefs- och bolagsjurister, projektchefer, byggledare och övriga konsulter.

Och eftersom vi har ett särskilt fokus på bygg- och fastighetsbranschen, har vi stor erfarenhet av att hantera entreprenad- och konsulttvister. Det kan röra sig om tvister i projekt kopplade till bostadsbyggande, fordran för utfört konsultuppdrag, installationsentreprenad och infrastrukturprojekt med mera.

På Foyen har vi helt enkelt den förståelse och förmåga som krävs för att sätta sig in i den tekniska dimensionen av de här områdena, vilket är avgörande för att kunna hantera juridiken på rätt sätt.

 

Exempel på klientuppdrag

Ansvar vid kostnadsökning och försening

Foyen biträder beställarsidan i ett mycket omfattande skiljeförfarande. Tvisten gäller bland annat frågor om ansvar för kostnadsökningar och förseningar vid uppförande av en energianläggning i Sverige. Ett stort antal personer från Foyens olika kontor är inblandade i ärendet.

Krav och motkrav i väg- och järnvägsprojekt

Vi företräder ett statligt verk i en tvist om upprustning och utbyggnad av järnväg samt väganläggning med mera i södra Sverige. Entreprenören har krav på ändrings- och tilläggsarbeten samt på hinder, forcering och rubbade förutsättningar – plus motkrav på förseningsvite, avgående arbete samt fel i utfört arbete mot entreprenören.

Rätt att häva avtal

Vi företräder stor kommun i en tvist som gäller fel i utfört markarbete. Tvisten handlar också om entreprenören har rätt att häva avtalet, med anledning av att beställaren håller inne med betalningen.

Här är vårt branschteam inom Tvistelösning

  • Andreas Lindström

    Delägare, Advokat

    040-661 56 44

    0723-73 16 00

    Se profil

  • Bo Svensson

    Delägare, Advokat

    031-743 20 75

    0706-74 30 99

    Se profil

  • Christoffer Löfquist

    Delägare, Advokat

    040-661 56 47

    0737-19 51 47

    Se profil

  • Eva Westberg Persson

    Delägare, Advokat

    08-506 184 23

    0733-22 84 23

    Se profil

  • Henrik Ståhlberg

    Delägare, Advokat

    08-506 184 87

    0768-36 20 60

    Se profil

  • Jacob Hamilton

    Delägare, Advokat

    040 661 56 49

    0737-19 51 49

    Se profil

  • John Hane

    Delägare, advokat

    08-506 184 30

    0733-22 84 30

    Se profil

  • Marcus Eidem

    Delägare, Advokat

    08-506 184 36

    0733-22 84 36

    Se profil

  • Mikael Westin

    Delägare, Advokat

    08-506 184 38

    0733-22 84 38

    Se profil

  • Oscar Wackling

    Delägare, Advokat

    goteborg

    031-743 20 79

    0703-50 80 56

    Se profil

  • Per Vestman

    Delägare, Advokat

    040-661 56 54

    0733-63 07 54

    Se profil

  • Per-Ola Bergqvist

    Delägare, Advokat

    08-506 184 34

    0733-22 84 34

    Se profil

  • Richard Sahlberg

    Delägare, Advokat

    040-661 56 50

    Se profil

  • Anders Lindström

    Advokat

    malmo

    040-661 56 45

    0737-19 51 34

    Se profil

  • Andreas Lundqvist

    Advokat

    08-506 184 84

    0723-73 16 07

    Se profil

  • Ann Garmland

    Advokat

    023-79 47 95

    0723-73 16 38

    Se profil

  • Axel Ryning

    Advokat

    040-661 56 52

    0723-731622

    Se profil

  • Hedvig Cassne Lagrell

    Advokat

    08-506 184 15

    0737-19 51 15

    Se profil

  • Helena Rydfors

    Advokat

    08-506 184 12

    0723-73 16 12

    Se profil

  • Ida M Ulfsdotter

    Advokat

    040-661 56 56

    0723-73 16 13

    Se profil

  • Johanna Hellström

    Advokat

    031-763 21 69

    0723-73 16 03

    Se profil

  • Johan Bogren

    Advokat

    040-661 21 63

    0723-73 16 43

    Se profil

  • Johan Bengtsson

    Advokat

    08-506 184 10

    0732-409 801

    Se profil

  • Linnea Lindberg

    Advokat

    040-661 56 50

    0737-19 51 38

    Se profil

  • Sofia Wedbäck

    Advokat

    08-506 184 37

    0723-73 16 37

    Se profil

  • Anja Norderyd

    Advokat

    031-763 21 68

    0723-73 16 25

    Se profil

  • Anton Övling

    Advokat

    08-506 18 409

    0733-33 82 64

    Se profil

  • Cecilia Hagman

    Advokat

    031-743 20 60

    0729-62 84 54

    Se profil

  • Cornelis Rosengren

    Biträdande jurist

    08-506 184 81

    0723-73 16 28

    Se profil

  • Dan Johansson

    Advokat

    031-743 20 60

    0723-73 16 05

    Se profil

  • Emma Gustafsson

    Advokat

    040-661 56 48

    0723-73 16 10

    Se profil

  • Eric Selander

    Advokat

    08-506 184 13

    0708-25 16 20

    Se profil

  • Erik Jagbrant

    Biträdande jurist

    040-661 56 55

    0707-41 52 61

    Se profil

  • Ingrid Blomqvist

    Biträdande jurist

    08-506 184 08

    0723-73 16 26

    Se profil

  • Johanna Lenell

    Biträdande jurist

    031-763 21 59

    0737-19 51 46

    Se profil

  • Jon Bartholdsson

    Advokat

    040-661 56 53

    0723-73 16 09

    Se profil

  • Pernilla Samuelsson

    Advokat

    08-506 184 22

    0708-55 68 89

    Se profil

  • Ulrika Hedberg

    Biträdande jurist

    040-661 56 93

    0723-73 16 30

    Se profil

  • Elina Engström

    Projekt-och digitaliseringsansvarig

    08-506 184 39

    0703-93 88 42

    Se profil

  • Sara Öwall

    Biträdande jurist

    040-680 29 70

    0768-99 68 48

    Se profil

  • Erika Stjärnström

    Biträdande jurist

    040-661 21 64

    0723-73-16-33

    Se profil

  • Sara Eriksson

    Biträdande jurist

    040 68 02 972

    0732-47 46 14

    Se profil

  • Jens Lindgren

    Biträdande jurist

    08-506 184 14

    0721-86 42 83

    Se profil

  • Erika Nyman Joronen

    Biträdande jurist

    023-79 47 96

    0721-86 42 64

    Se profil

  • Aida Alić

    Biträdande jurist

    040-680 29 71

    0766-11 92 01

    Se profil