Per Vestman

Partner, Advokat

Per Vestman är verksam som advokat vid Foyen Advokatfirma sedan 2005 och inriktad på entreprenad- och konsulträtt, skadestånd, försäkring samt offentlig upphandling. Han arbetar som rådgivare åt beställare, entreprenörer och konsulter i såväl upphandlingar och projektgenomförande som vid tvister inför skiljenämnd och allmän domstol. Vidare arbetar Per med rådgivning och överprövningar i offentliga upphandlingar för både beställare och anbudsgivare samt fastighetsutveckling.

Per har stor erfarenhet av rådgivning till i första hand beställare avseende upphandling, projektrådgivning och tvistlösning och omfattande kunskaper om tillämpning av de svenska standardavtalen AB 04, ABT 06, AMA AF 12 och ABK 09 i sådana projekt samt beställarstödet AMA AF och AMA Konsult. Utöver det håller Per regelbundet kurser inom dessa rättsområden.

LinkedIn
Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
Publikationer
Ranking
  • Juristexamen (Lunds universitet, 2001)
    • Engelska

Getting the Deal Through – Construction, 2022-2016.
Per Vestman har i samarbete med advokaterna Axel Ryning (2022), Jacob Hamilton och Richard Sahlberg klargjort vad som gäller inom entreprenadrätt i Sverige och författat avsnittet avseende den svenska regleringen.

Rekommenderad, Legal 500*, Entreprenad, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019.

*Legal 500 rankar årligen världens främsta advokater och advokatbyråer. Det Londonbaserade rankinginstitutet är erkänt som världens största juridiska guide vars underlag bygger på fler än 300 000 intervjuer och uteslutande baseras på meriter.