Lars Hag

Advokat

Lars Hag är verksam som advokat i Foyen Advokatfirma sedan 1995 och specialiserad inom entreprenad och konsulträtt. Han anlitas av både entreprenörer, inom alla fackområden, och beställare, såsom olika kommuner, kommunala bolag, landsting eller statliga verk i olika entreprenad- och konsulträttsliga tvister gällande de standardavtal som finns inom byggbranschen eller inom processindustrin.

Lars anlitas även som ledamot i skilje- och besiktningsnämnder. Lars har under mer än tjugofem års tid anlitats av både konsulter och försäkringsbolag samt beställare i olika ansvarsärenden avseende konsulttvister. Han har sedan mer än tjugofem år tillbaka också undervisat i både entreprenad- och konsulträtt såväl i Sverige som utomlands. Lars genomför idag olika föreläsningar för olika beställare eller entreprenörer.

LinkedIn
Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
Ranking
  • Juristexamen (Uppsala universitet, 1991)
    • Engelska

Rekommenderad, Legal 500*, Entreprenad, 2021. *Legal 500 rankar årligen världens främsta advokater och advokatbyråer. Det Londonbaserade rankinginstitutet är erkänt som världens största juridiska guide vars underlag bygger på fler än 300 000 intervjuer och uteslutande baseras på meriter.