Alma Kornblad

Biträdande jurist

Alma Kornblad är sedan 2023 verksam som biträdande jurist med inriktning entreprenadjuridik och tvistlösning. Alma har tidigare arbetat som traineejurist på både kammarrätt och förvaltningsrätt och kommer närmast från avslutad notarietjänstgöring på Göteborgs tingsrätt.

LinkedIn
KOMPETENSOMRÅDEN
ARBETSGIVARE
UTBILDNING
SPRÅK
  • Juristexamen (Göteborgs universitet, 2021)
    • Engelska