Profilbild på Sara Öwall

Sara Öwall

Biträdande jurist

Sara Öwall är verksam vid advokatfirmans affärsområden för entreprenadrätt och offentliga affärer. Sara agerar ofta som rådgivare vid upprättande av avtalshandlingar inför entreprenader samt löpande rådgivning under och i anslutning till entreprenader. Hon har även erfarenhet av rådgivning vid upprättande av upphandlingsföreskrifter samt av övrig rådgivning i samband med offentliga upphandlingar och överprövningsprocesser. Sara företräder klienter, både från den offentliga och privata sektorn, i domstolsprocesser och utomrättsliga förhandlingar.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Lunds universitet, 2015)
  • Engelska