Aktuellt

Arbetsrätt2022.09.10

Förändringar i lagen om anställningsskydd

Den 1 oktober 2022 börjar ändringar i lagen om anställningsskydd att gälla som är viktiga att känna till. Lagändringen gjordes redan den 30 juni 2022 men de nya reglerna är tillämpbara från den 1 oktober 2022.

Offentlig upphandling, Offentliga affärer2022.09.09

LOU eller LUF – vad händer om myndigheten väljer fel?

En leverantör begärde överprövning av en upphandling bland annat på grund av att den upphandlande myndigheten tillämpat lagen om offentlig upphandling (”LOU”) i stället för lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (”LUF”). Men vad händer egentligen om en upphandlande myndighet tillämpar fel lag vid upphandling? Alexandra Lindberg besvarar och förklarar detta.

Offentliga affärer2022.09.08

Förenklade regler i LOU – juridiska tjänster får direktupphandlas upp till 7,8 miljoner kronor

Från och med 1 februari 2022 gäller nya och förenklade regler för offentliga upphandlingar som inte omfattas av EU:s upphandlingsdirektiv, det vill säga upphandlingar under EU:s tröskelvärden och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster.

Tvistlösning2022.09.07

Kan man få ut skriftliga handlingar i tvistemål?

Gruvor, Mark och miljö2022.09.07

Tuffare nya regler för ställande av säkerhet

Regeringen har i propositionen ”Ordning och reda på avfallet” föreslagit skärpta regler för hur säkerheter vid utvinningsavfallsverksamheter ska ställas. Dessa förslag innebär tuffa och ändrade regler för bland annat gruvindustrin. Foyens Pia Pehrson, Emma Skarin och Isabel Andersson ser ändå denna nya proposition som ett välkommet förtydligande av vad som ska gälla för avfall och ställande av säkerhet, och ger här en sammanfattning av lagförslaget.

Mark och miljö2022.09.06

När krävs det bygglov för solenergianläggningar och vad kan vägas in i prövningen?

Solenergianläggningar, eller i mer dagligt tal - solfångare och solpaneler, är något som intresset har växt för de senaste åren. Regelverken för detta har utvecklats och praxis har börjat komma på när bygglov behövs, när bygglov kan nekas och vilka krav som kan ställas utifrån plan- och bygglagen.

Energi och innovation2022.09.06

Renodling av elnätsverksamhet

Sedan den 1 juli 2022 får elnätsföretag inte längre bedriva någon annan verksamhet än nätverksamhet. Det tidigare kravet på juridisk åtskillnad mellan elnät och annan verksamhet har därmed skärpts ytterligare genom en ändring av ellagen. Andreas Lindström och Ingeborg Forkman vid Foyen – Sveriges största nischbyrå inom energiområdet – ger här en sammanfattning av vad lagändringen faktiskt innebär och hur den kan hanteras.

Gruvor2022.09.02

Foyen medverkar i Getting the Deal Through Mining 2022

Getting the Deal Through är en internationell publikation som samarbetar med många av världens bästa advokater och advokatfirmor. De olika avsnitten författas av experter inom respektive område och jurisdiktion och vi på Foyen är stolta över att få representera Sverige med vårt senaste bidrag avseende den svenska gruvmarknaden.

Offentlig upphandling, Offentliga affärer2022.06.28

Hur skyddar man affärshemligheter i en offentlig upphandling?

Handlingar som inkommer till en svensk myndighet är allmänna. Om man lämnar anbud i en upphandling är alltså anbudet en allmän handling. Betyder det att konkurrenterna kan få reda på alla affärshemligheter? Så är det naturligtvis inte men var går egentligen gränsen mellan offentlighetsprincipen och skyddet för de enskildas affärshemligheter och hur gör man för att skydda sina affärshemligheter när man deltar i en offentlig upphandling?

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.