Aktuellt

Ett kärnkraftverk
Mark och miljö2023.09.18

Förlängd arbetstid för vattenverksamhet och slopande av förbudet mot nybyggnad av kärnkraftsreaktorer – nya lagförslag

2023.09.11

Vad händer när en part går i konkurs under rättegång?

Vad händer om det pågår en rättegång mellan två bolag och det ena bolaget går i konkurs innan rättegången är avgjord? Bolaget i konkurs har då sannolikt få eller inga medel att använda som betalning om bolaget förlorar målet. Och hur blir det med rättegångskostnaderna?

Entreprenad2023.09.11

Kort analys av den avtalsrättsliga lojalitetsprincipen

Tanken på avtalsparters lojalitetsplikt som en allmän avtalsrättslig princip är relativt ny inom svensk rätt. Principen är inte heller helt klart definierad. Foyens advokater Johan Bengtsson och Linnéa Svedberg redogör i korthet för lojalitetsprincipens innebörd samt två rättsfall från Högsta domstolen som berör ämnet. Slutligen analyseras principens eventuella påverkan på entreprenadbranschens standardavtal.

Entreprenad2023.08.30

Konkurs och obestånd i entreprenad (entreprenörens perspektiv)

Entreprenad2023.08.30

Konkurs och obestånd i entreprenad (beställarens perspektiv)

Landbaserad vindkraft
2023.08.30

Kommunen ändrar sig och långt gångna planer på vindkraft stoppas – nytt rättsfall i MÖD

Den 11 augusti 2023 meddelade Mark- och miljööverdomstolen (”MÖD”) dom i mål M 5427–22. Av domen framgår att en kommun kan ändra sig när som helst under processen och dra tillbaka sin tillstyrkan för vindkraft. Advokat/partner Pia Pehrson och paralegal Gulay Lauritzen på Foyen Advokatfirma kommenterar här domen.

Gruvor2023.08.28

Foyen medverkar i Getting The Deal Through Mining 2023

Getting the Deal Through är en internationell publikation som samarbetar med många av världens bästa advokater och advokatfirmor. De olika avsnitten författas av experter inom respektive område och jurisdiktion och vi på Foyen är stolta över att få representera Sverige med vårt senaste bidrag avseende den svenska gruvmarknaden.

Entreprenad2023.08.14

Hur säkra rättigheter om motparten går i konkurs eller hamnar på obestånd i entreprenad?

Fastighet2023.07.26

Så noga ska du undersöka fastigheten före köp

Måste en husspekulant bryta upp golvet för att leta fuktskador? Ibland.

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.