Aktuellt

Energi och innovation2023.02.24

Foyen biträder vid försäljning av SCiBreak AB

Foyen har biträtt KIC InnoEnergy SE och grundarna vid försäljningen av SCiBreak AB till Mitsubishi Electric Corporation.

Gruppbild på Anders, Helena och Per
Energi och innovation, Entreprenad, Om Foyen2023.02.22

Foyen stärker upp med två nya delägare

Foyen fortsätter sin starka expansion och värvar två nya delägare. Anslutningen av Anders och Helena stärker byråns erbjudande mot marknaden ytterligare.

Ett hus under stjärnhimmel
2023.02.14

Tvist om meteorit – Tingsrätten avslår markägares talan

Den 7 november 2020 föll en ca 14 kg tung meteorit ned i ett skogsområde i Enköpingstrakten. Fallet hade skapat ett unikt ljusfenomen som uppmärksammats i stora delar av södra och mellersta Sverige varför det inte tog inte lång tid innan människor började leta efter fallna meteoriter i skog och mark.

Person som bläddrar bland papper
Offentliga affärer2023.02.13

Börjar bilden klarna kring möjligheten att reglera anbudsgivares prissättning i offentliga upphandlingar?

Den 3 februari 2023 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen dom i mål 766-22 och levererade därigenom ytterligare en viktig pusselbit avseende upphandlande myndigheters möjligheter att reglera anbudsgivares prissättning i sina anbud.

Mark och miljö2023.02.08

Pia Pehrson om Sveriges framtida gruvindustri och dess tillståndsprocesser

Vår delägare och advokat Pia Pehrson citeras som expert i Tidningen Näringslivets artikel om Sveriges framtida gruvindustri och dess tillståndsprocesser.

Profilbild på vinnarens av Foyens uppsatsstpendium
Offentliga affärer2023.02.01

Vinnare av Foyens uppsatsstipendium inom offentlig upphandling

Årets vinnare av Foyens stipendium inom offentlig upphandling heter Isabella Mellberg med uppsatsen "Hyreskontrakt och offentlig upphandling”.

Bostadsområde med grön natur vid vattnet
Mark och miljö2023.01.18

Detaljplan stoppas på grund av bristande utredning av planens påverkan på mindre hackspett

I dom meddelad den 20 december 2022 i mål P 10706-21 prövade Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) om det beslutsunderlag som en kommun tagit fram under handläggningen av en detaljplan är tillräckligt för att bedöma förekomsten av mindre hackspett och vilka konsekvenser planens genomförande skulle få för arten. Domstolen finner att underlaget inte är tillräckligt för att avgöra förekomsten av mindre hackspett och hur arten kan påverkas av planens genomförande. Domstolen upphäver därför kommunens beslut om antagande av detaljplanen enligt plan- och bygglagen (PBL). MÖD gör även vissa principiellt intressanta uttalanden om tillämpningen av det nya störningsförbudet i 4 § 4 artskyddsförordningen (2007:845) (AF).

Två personer sitter vid skrivbord och jobbar med tvistlösning på en Ipad.
Tvistlösning2023.01.17

11 avgjorda tvister och processer under 2022

Under 2022 har vi biträtt klienter i några av de större entreprenadrättsliga och teknikorienterade processerna, liksom andra betydande kommersiella tvister och processer. Nedan räknar vi upp 11 avgöranden som skett förra året.

2023.01.02

Foyen har biträtt SCA vid förvärv av en vindkraftspark

Foyen har biträtt SCA vid förvärv av en vindkraftpark med 36 turbiner om ca 85 MW i Markbygden i Piteå kommun.

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.