Richard Sahlberg

Delägare, Advokat

Richard Sahlberg har sedan år 2010 arbetat vid Foyen Advokatfirma. Han är rådgivare åt beställare, entreprenörer och konsulter i såväl upphandlingar och den löpande verksamheten som vid tvister inför skiljenämnd och allmän domstol. Richard är en uppskattad föredragshållare och håller regelbundet kurser inom entreprenad med olika inriktningar.

LinkedIn
Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
Publikationer
Ranking
  • Juristexamen (Lunds universitet, 2008)
  • Ekonomie magisterexeamen, civilekonom (Lunds universitet, 2008)
    • Engelska

Getting the Deal Through – Construction, 2022-2016.
Richard Sahlberg har i samarbete med advokaterna Axel Ryning (2022), Jacob Hamilton och Per Vestman klargjort vad som gäller inom entreprenadrätt i Sverige och författat avsnittet avseende den svenska regleringen.

Rekommenderad, Legal 500*, Energi, 2019.

*Legal 500 rankar årligen världens främsta advokater och advokatbyråer. Det Londonbaserade rankinginstitutet är erkänt som världens största juridiska guide vars underlag bygger på fler än 300.000 intervjuer och uteslutande baseras på meriter.