Anna Hagelberg

Biträdande jurist

Anna Hagelberg arbetar med kommersiella avtal, särskilt inom entreprenad- och konsulträtt. Anna biträder även löpande i tvister på dessa områden såväl i allmän domstol som skiljeförfaranden.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Göteborgs universitet, 2017)
  • Internationell juridik (Abertay University, 2015)
  • Engelska