Anna Hagelberg

Advokat / Föräldraledig

Anna Hagelberg arbetar med kommersiella avtal, särskilt inom entreprenad- och konsulträtt. Anna biträder även löpande i tvister på dessa områden såväl i allmän domstol som skiljeförfaranden.

LinkedIn
Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Göteborgs universitet, 2017)
  • Studier i internationell juridik (Abertay University, 2015)
    • Engelska