Tomas Fjordevik

Partner, Advokat

Tomas Fjordevik är verksam som advokat i Foyen Advokatfirma sedan 2019 och är specialiserad inom miljörätt.

Tomas anlitas som ombud och ger löpande rådgivning inom miljörättsliga och strategiska frågor som rör bland annat tillstånd och tillståndsansökningar, tillsyn, vattenverksamhet, förorenad mark, miljöskadestånd, avfalls- och kemikaliefrågor. Han har lång erfarenhet av stora och komplexa tillståndsprövningar inom bland annat energi (vindkraft), infrastruktur (flygplatser), industri och avfall.

Utöver det har Tomas lång erfarenhet av plan- och bygglovsfrågor.

Tomas Fjordevik har tidigare arbetat som miljöjurist på Swedavia AB och även på andra advokatbyråer.

LinkedIn
Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
Ranking
  • Juristexamen (Lunds universitet, 2001)

 

    • Engelska

Rekommenderad, Legal 500*, Energi, 2024, 2022 och 2021.
Rekommenderad, Legal 500*, Miljö, 2024

*Legal 500 rankar årligen världens främsta advokater och advokatbyråer. Det Londonbaserade rankinginstitutet är erkänt som världens största juridiska guide vars underlag bygger på fler än 300 000 intervjuer och uteslutande baseras på meriter.