Esmeralda Eberhardson

Biträdande jurist

Esmeralda Eberhardson är verksam vid advokatfirmans affärsområde för entreprenadrätt, tvistlösning och energi. Hon arbetar främst med tvistlösning och löpande rådgivning för klienter verksamma i energibranschen.

Esmeralda har även erfarenhet av arbete med dataskyddsfrågor. Hon har granskat och tagit fram personuppgiftsbiträdesavtal och policydokument, och har erfarenhet av rådgivning vid anpassning av verksamhet till dataskyddslagstiftning.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Lunds universitet, 2017)
  • Masterexamen i europeisk handelsrätt (Lunds universitet, 2017)
    • Engelska