Joel Eriksson

Biträdande jurist

Joel Eriksson är verksam vid Foyen Advokatfirma sedan 2022 och arbetar i huvudsak med processer och tvistlösning inom entreprenad- och konsulträtt, såväl inför allmän domstol som skiljenämnd.

Joel är notariemeriterad vid Malmö tingsrätt. Han har en doktorsexamen i processrätt och var tidigare verksam vid Lunds universitet respektive Örebro universitet. Joel bedriver fortsatt viss undervisning i processrätt på juristprogrammet vid Örebro universitet.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Lunds universitet, 2009)
  • Juris doktor, processrätt (Lunds universitet, 2021)
    • Engelska