Joel Eriksson

Biträdande jurist

Joel Eriksson är verksam vid Foyen Advokatfirma sedan 2022 och arbetar i huvudsak med processer och tvistlösning inom entreprenad- och konsulträtt, såväl inför allmän domstol som skiljenämnd.

Joel är notariemeriterad vid Malmö tingsrätt. Han var tidigare verksam vid Lunds universitet och har en doktorsexamen i processrätt.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk

 

 

    • Juristexamen (Lunds universitet, 2009)
    • Juris doktor, processrätt (Lunds universitet, 2021)

 

 

 

 

  • Engelska