Fanny Olsen

Biträdande jurist

Fanny Olsen är verksam som biträdande jurist hos Foyen Advokatfirma sedan 2021 och arbetar med entreprenadrätt och offentliga affärer. Fanny agerar även ombud i processer inom verksamhetsområdena och har flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete, både från privat och offentlig sektor.

Innan Fanny påbörjade sin anställning vid Foyen Advokatfirma har hon bland annat tjänstgjort som tingsnotarie vid Norrköpings tingsrätt och arbetat som biträdande jurist på en annan advokatbyrå i Stockholm. Fanny håller även seminarier inom de rättsområden där hon är verksam.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Stockholms universitet, 2017)
  • Utbytestermin (University of Florida, USA, 2015)
  • Engelska