Fanny Olsen

Advokat

Fanny Olsen har varit verksam vid Foyen Advokatfirma sedan 2021 och arbetar i huvudsak med offentliga affärer och entreprenadrätt. Fanny agerar även ombud i processer inom verksamhetsområdena och har flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete, både från privat och offentlig sektor.

Innan Fanny påbörjade sin anställning vid Foyen Advokatfirma har hon bland annat tjänstgjort som tingsnotarie vid Norrköpings tingsrätt och arbetat som biträdande jurist på en annan advokatbyrå i Stockholm. Fanny håller även seminarier inom hennes rättsområden.

LinkedIn
Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Stockholms universitet, 2017)
    • Engelska