Andriano Södergren

Biträdande jurist

Andriano arbetar främst med löpande rådgivning och tvistlösning för klienter som är verksamma i
entreprenadbranschen. Han har varit ombud i domstolsprocesser i såväl allmän domstol som
skiljeförfaranden. Andriano har erfarenhet av rådgivning vid komplexa avtalsförhandlingar inför och under
pågående entreprenader. Andriano stöttar även klienter och deras HR-funktioner med arbetsrättsliga frågeställningar rörande uppsägning, förhandling med fackliga föreningar och anställningsavtal m.m.

LinkedIn
Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk

 

    • Juristexamen (Lunds universitet, 2017)

 

    • Engelska