Andriano Södergren

Biträdande jurist

Andriano arbetar främst med löpande rådgivning och tvistlösning för klienter som är verksamma i
entreprenadbranschen. Han har varit ombud i domstolsprocesser i såväl allmän domstol som
skiljeförfaranden. Andriano har erfarenhet av rådgivning vid komplexa avtalsförhandlingar inför och under
pågående entreprenader.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk

  • Juristexamen (Lunds universitet, 2017)
  • Engelska