Christofer Bjerkhoel

Biträdande jurist

Christofer Bjerkhoel har flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Han är verksam som biträdande jurist hos Foyen Advokatfirma sedan 2020 och arbetar med entreprenadrätt, offentliga affärer och tvistlösning och agerar ombud i processer inom verksamhetsområdena. Innan sin tid hos Foyen Advokatfirma har han har tidigare arbetat såsom tingsnotarie vid Växjö tingsrätt (tingsmeritering) och biträdande jurist på advokatbyrå i Göteborg. Christofer håller därtill regelbundet seminarier inom de rättsområden han är verksam.

LinkedIn
Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Örebro universitet, 2018)
  • Juridikstudier (Coventry University, Faculty of Law and Business, Storbritannien, 2016)
  • Engelska