Christofer Bjerkhoel

Biträdande jurist

Christofer Bjerkhoel har flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Han arbetar med entreprenadrätt, offentliga affärer och tvistlösning och agerar ombud i processer inom verksamhetsområdena. Innan sin tid hos Foyen Advokatfirma har han har tidigare arbetat som tingsnotarie vid Växjö tingsrätt och biträdande jurist på annan advokatbyrå. Christofer håller också regelbundet seminarier inom sina rättsområden.

LinkedIn
Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Örebro universitet, 2018)
  • Juridikstudier (Coventry University, Faculty of Law and Business, Storbritannien, 2016)
    • Engelska