Marielle Pettersson

Biträdande jurist

Marielle arbetar främst med frågor som rör entreprenadrätt och fastighetsrätt, men bistår även vid andra affärsjuridiska spörsmål. Inom ramen för det vardagliga arbetet tillhandahåller Marielle löpande juridisk konsultation, agerar ombud inom ramen för processer och medverkar vid utbildningar.

Marielle började på Foyen i januari 2021, först som uppsatspraktikant och sedan som biträdande jurist från juni 2021.

LinkedIn
Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Lunds universitet, 2021)
  • Engelska