Oscar Wackling

Partner, Advokat

Oscar Wackling är inriktad mot entreprenad- och konsulträtt samt anslutande områden inom byggsektorn och fastighetsanknutna frågor. Oscar har vidare lång erfarenhet av upphandlingsrättsliga frågor i förhållande till byggprocessens olika aktörer.

Oscar anlitas regelbundet som föredragshållare avseende standardavtalen AB 04, ABT 06, ABK 09 och ABM 07, samt AMA AF 12.

Oscar har sedan 2019 uppdrag som biträdande huvudutredare för AMA AF och är en av författarna till AMA AF 21.

LinkedIn
Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
Ranking
  • Juristexamen (Göteborgs universitet, 2006)
    • Engelska

Rekommenderad, Legal 500*, Entreprenad, 2024, 2023
Rekommenderad, Legal 500*, IT & telekom, 2023

*Legal 500 rankar årligen världens främsta advokater och advokatbyråer. Det Londonbaserade rankinginstitutet är erkänt som världens största juridiska guide vars underlag bygger på fler än 300 000 intervjuer och uteslutande baseras på meriter.