Jacob Hamilton

Partner, Advokat

Jacob Hamilton är verksam som advokat i Foyen Advokatfirma sedan 2010 och arbetar företrädesvis med avtalsförhandlingar och tvister i byggbranschen, bland annat avseende leverans- och installation av energianläggningar och industriella anläggningar.

Jacob biträder energibolag vid upphandlingar inom vindkraft, kraftvärme och vattenkraft samt industribolag vid upphandlingar av industriella anläggningar. Han har därtill stor erfarenhet som ombud i tvister avseende leverans och installation av energianläggningar och industriella anläggningar.

Jacob anlitas också som föreläsare inom det entreprenadrättsliga området, t.ex. avseende svenska och internationella standardavtal såsom ABA 99 och FIDIC för energibolag och andra stora beställare.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
Publikationer
Ranking
  • Juristexamen (Lunds universitet, 2000)
    • Engelska

Getting the Deal Through – Construction 2022-2016.

Jacob Hamilton har i samarbete med advokat Axel Ryning (2022), Richard Sahlberg och Per Vestman klargjort vad som gäller inom entreprenadrätt i Sverige och författat avsnittet avseende den svenska regleringen.

Rekommenderad, Legal 500*, Energi, 2020, 2019, 2018.

*Legal 500 rankar årligen världens främsta advokater och advokatbyråer. Det Londonbaserade rankinginstitutet är erkänt som världens största juridiska guide vars underlag bygger på fler än 300 000 intervjuer och uteslutande baseras på meriter.