Jonas Nilsson

Partner, Advokat

Jonas Nilsson är verksam som advokat i Foyen Advokatfirma sedan 2009 och inriktad på tviste- och processrelaterade uppdrag. Han handlägger sedan mer än 20 år dagligen tvister och processer, såväl före som efter det att rättsligt anhängiggörande skett vid allmän domstol eller genom skiljeförfarande.

Jonas har som ombud för bolag och kommuner och andra genomfört ett mycket stort antal huvudförhandlingar i större och uppmärksammade mål och har mycket god erfarenhet av att utföra och lägga fram talan inför såväl tingsrätten, hovrätten som högsta domstol eller inför skiljenämnder. Han har vidare mycket stor erfarenhet av processuella och strategiska frågeställningar i samband med lämnat biträde åt klienter i tvister och processer.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
Ranking
  • Juristexamen (Lunds universitet, 1992)
    • Engelska

Rekommenderad, Legal 500*, Commercial, corporate and M&A, 2024, 2023, 2022. 2021, 2020, 2019, 2018.
Rekommenderad, Legal 500*, Tvistlösning, 2020.
Rekommenderad, Legal 500*, IT & telekom, 2018, 2017.

*Legal 500 rankar årligen världens främsta advokater och advokatbyråer. Det Londonbaserade rankinginstitutet är erkänt som världens största juridiska guide vars underlag bygger på fler än 300 000 intervjuer och uteslutande baseras på meriter.