John Hane

Partner, Advokat

John Hane är verksam som advokat i Foyen Advokatfirma sedan 1998 och specialiserad inom offentlig upphandling och entreprenad. I sin rådgivning har han anlitats i stor omfattning som strategisk rådgivare inför och under upphandlingar av stora infrastrukturprojekt och arbetar löpande med att förvalta sådana kontrakt åt offentliga byggherrar. Inom ramen för detta har John arbetat fram nationella mallkontrakt för entreprenad med utökad samverkan/partnering åt föreningen Byggherrarna och anses vara Sveriges kanske ledande specialist inom det området.

Han har medverkat som en av två huvudförfattare till en bok om partnering, en handbok i upphandling av entreprenadkontrakt och till en forskningsrapport om ökad innovation vid entreprenadupphandling. Därtill skriver John löpande artiklar och är regelbundet anlitad som föredrags- och kurshållare inom offentlig upphandling och entreprenad.

Lyssna på John i Upphandlingspodden här

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
Publikationer
Ranking
  • Juristexamen (Stockholms universitet, 1988)
    • Engelska
  • ”Partneringboken – När, hur och varför drivs samverkansentreprenader inom byggsektorn” (2019)
  • ”Analys av förbudet mot väsentlig ändring av kontrakt i LOU och dess koppling till ÄTA-arbete”, Europarättslig tidskrift (2017)
  • ”Entreprenadupphandlingar – ökad innovation genom upphandlingsstrategier” KKV Uppdragsforskningsrapport 2014:4 (2014)
  • ”Offentlig upphandling av entreprenader inom byggsektorn” (2012)

Leading Individual, Legal 500*, Entreprenad, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 och 2019.
Rekommenderad, Legal 500*, Entreprenad, 2024, 2023, 2018.
Rekommenderad, Legal 500*, Offentlig upphandling, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 och 2017.

*Legal 500 rankar årligen världens främsta advokater och advokatbyråer. Det Londonbaserade rankinginstitutet är erkänt som världens största juridiska guide vars underlag bygger på fler än 300 000 intervjuer och uteslutande baseras på meriter.