Marcus Eidem

Partner, Advokat

Marcus Eidem är verksam som advokat på Foyen Advokatfirma sedan 2009 och arbetar huvudsakligen med entreprenad- och konsulträtt samt tvistlösning. Marcus har även erfarenhet av affärsjuridisk rådgivning samt bolagsrättsliga och obeståndsrättsliga frågeställningar och offentlig upphandling.

Marcus ägnar stor del av sin tid åt löpande rådgivning i entreprenad- och konsulträttsliga frågeställningar för klienter i beställare- och entreprenörsledet. Han har lång erfarenhet som partsombud från ett större antal entreprenadrättsliga domstols- och skiljeprocesser och anlitas löpande som ombud i processer av sådant slag. Marcus har även erfarenhet av att agera ombud i tvister rörande rent kontrakts- och ersättningsrättsliga frågeställningar. Utöver arbetet som rådgivare och partsombud anlitas Marcus även frekvent som föreläsare och kursledare inom entreprenad- och konsulträtt.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
Ranking
  • Juristexamen (Göteborgs universitet, 2003)
  • Ekonomie kandidatexamen (Göteborgs universitet, 2003)
  • Engelska

Rekommenderad, Legal 500*, Entreprenad, 2017. *Legal 500 rankar årligen världens främsta advokater och advokatbyråer. Det Londonbaserade rankinginstitutet är erkänt som världens största juridiska guide vars underlag bygger på fler än 300.000 intervjuer och uteslutande baseras på meriter.