Profilbild Johann Töllenius

Johanna Töllenius

Advokat

Johanna Töllenius är verksam som advokat vid Foyen Advokatfirma sedan 2017 och specialiserad inom offentlig upphandling, entreprenad- och konsulträtt. Johanna biträder såväl beställare som leverantör i samtliga delar av upphandlingsprocessen, med allt från framtagande av upphandlingsdokument, frågor under utvärderingsfasen, till hur man formulerar avbrytandebeslut samt vid processer vid domstol gällande överprövning av upphandling, avtals giltighet och skadestånd.

Johanna har även stor erfarenhet av arbete inom entreprenad- och konsulträtt och allmän avtalsrätt och arbetar med standardavtalen AB 04, ABT 06 och ABK 09 samt ABA 99. Inom dessa rättsområden lämnar hon regelmässigt rådgivning innefattande upprättande och tolkning av avtal, avtalsuppföljning samt biträde vid förhandling med externa parter och i förekommande fall rättsprocesser i såväl allmän domstol som skiljeförfarande.

Utöver det håller Johanna regelbundet kurser och seminarier inom rättsområdena offentlig upphandling, entreprenad- och konsulträtt.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
Ranking
  • Juristexamen (Göteborgs universitet, 2011)

 

    • Engelska

Rekommenderad, Legal 500*, Offentlig upphandling, 2023, 2022, 2021.

*Legal 500 rankar årligen världens främsta advokater och advokatbyråer. Det Londonbaserade rankinginstitutet är erkänt som världens största juridiska guide vars underlag bygger på fler än 300 000 intervjuer och uteslutande baseras på meriter.