Lova Larsson

Biträdande jurist

Lova Larsson är verksam som biträdande jurist vid Foyen Advokatfirma sedan december 2021. Lova arbetar främst med frågor inom advokatfirmans affärsområden entreprenad, tvistelösning och offentliga affärer.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Lunds universitet, 2018)

 

    • Engelska