Lova Larsson

Biträdande jurist

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk

  • Juristexamen (Lunds universitet, 2018)
  • Engelska