Sofia Barkeling

Advokat

Sofia Barkeling är advokat på Foyen advokatfirma och arbetar huvudsakligen med entreprenad- och konsulträtt samt tvistelösning.

Sofia arbetar som rådgivare till både beställare, entreprenörer, konsulter samt konsumenter. Sofia är specialiserad inom entreprenadrätt och arbetar främst med standardavtalen AB 04, ABT 06, ABK 09 och tidigare föregångare till avtalen, men även ABS 18 med flera. Sofia biträder klienter både med kontraktsskrivning, strategisk rådgivning under pågående projekt samt tvistelösning. Sofia har även erfarenhet även av lag om offentlig upphandling och har agerat ombud för upphandlande myndigheter såsom anbudsgivare i offentliga upphandlingar.

Sofia har erfarenhet från processer i tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. Tvisterna har avsett alltifrån större projekt till mindre renoveringar för privatpersoner. Sofia har erfarenhet av att arbeta i större entreprenadtvister, både till omfattning och belopp.

Därutöver håller Sofia kurser i både AB 04 och ABT 06.

LinkedIn
Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Stockholm universitet, 2013)
  • Studier (Sydney University of Technology, Australien, 2011)
    • Engelska
    • Franska