Dan Johansson

Advokat / Specialist

Dan Johansson är verksam som advokat på Foyen Advokatfirma sedan 2018. Han är specialiserad på domstolsprocesser, skiljeförfaranden och utomrättsliga förhandlingar. Dan har stor erfarenhet av kontraktsrättsliga och andra förmögenhetsrättsliga tvister.

LinkedIn
Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
Ranking
  • Juristexamen (Göteborgs universitet, 2012)
  • Ekonomie kandidatexamen, nationalekonomi (Göteborgs universitet, 2018)
    • Engelska
    • Spanska

Rekommenderad, Legal 500*, Tvistlösning, 2024

*Legal 500 rankar årligen världens främsta advokater och advokatbyråer. Det Londonbaserade rankinginstitutet är erkänt som världens största juridiska guide vars underlag bygger på fler än 300 000 intervjuer och uteslutande baseras på meriter.