Dan Johansson

Advokat

Dan Johansson är verksam som advokat på Foyen Advokatfirma sedan 2018. Han är specialiserad på domstolsprocesser, skiljeförfaranden och utomrättsliga förhandlingar. Dan har stor erfarenhet av kontraktsrättsliga och andra förmögenhetsrättsliga tvister.

LinkedIn
Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Göteborgs universitet, 2012)
  • Ekonomie kandidatexamen, nationalekonomi (Göteborgs universitet, 2018)
    • Engelska
    • Spanska