Marcus Nordenstam

Biträdande jurist

Marcus Nordenstam är inriktad på entreprenadrätt och har flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete och rådgivning. Han företräder klienter i entreprenadtvister, både som löpande projektstöd och under pågående domstolsprocesser.

Marcus arbetar även med upprättande och granskning av entreprenadavtal och förfrågningsunderlag, bistår klienter med avtals- och villkorstolkning samt rådgivning i entreprenadrättsliga spörsmål.

LinkedIn
Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Örebro universitet, 2015)
    • Engelska