Profilbild på Henrik Åkesson

Henrik Åkesson

Biträdande jurist

Henrik Åkesson är verksam vid advokatfirmans affärsområde för entreprenadrätt och
tvistelösning. Henrik företräder klienter, både från den offentliga sektorn och den privata, i
domstolsprocesser och skiljeförfaranden. Henrik har tidigare arbetat med företagsöverlåtelser.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk

    • Juristexamen (Lunds universitet, 2021)
    • Kandidatexamen i Kriminologi, (Lunds universitet, 2016)

 

  • Engelska