Profilbild på Henrik Åkesson

Henrik Åkesson

Biträdande jurist

Henrik Åkesson är verksam vid advokatfirmans affärsområde för entreprenadrätt och
tvistelösning. Henrik företräder klienter, både från den offentliga sektorn och den privata, i
domstolsprocesser och skiljeförfaranden. Henrik har tidigare arbetat med företagsöverlåtelser.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk

  • Juristexamen (Lunds universitet, 2021)
  • Kandidatprogram i Kriminologi, Lunds Universitet (2016)
  • Engelska