Axel Ryning

Advokat / Specialist

Axel Ryning har sedan avslutad notarietjänstgöring våren 2015 arbetat som biträdande jurist på Foyen Advokatfirma. Axel arbetar huvudsakligen med entreprenad- och konsulträtt med särskilt fokus på tvistlösning och processrätt.

Vid Foyen Advokatfirma arbetar Axel som rådgivare och ombud åt beställare, entreprenörer och konsulter i såväl upphandlingar och avtalsförhandlingar som vid tvister inför skiljenämnd och allmän domstol. Utöver bygg- och fastighetssektorn har han även arbetat med dylika frågor gentemot klienter i vind, el-, process- och gruvindustrin.

Axel håller även i utbildningar inom entreprenadrätt (främst AB 04 och ABT 06) samt standardavtal inom processindustrin.

Därutöver är han medlem i SYF (förening för yngre jurister i södra Sverige som engagerar sig i tvistlösning).

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
Publikationer
  • Juristexamen (Lunds universitet, 2013)
    • Engelska

Getting the Deal Through – Construction 2022.
Axel Ryning har i samarbete med advokat Jacob Hamilton, Richard Sahlberg och Per Vestman klargjort vad som gäller inom entreprenadrätt i Sverige och författat avsnittet avseende den svenska regleringen.