Peter Falk

Advokat

Peter Falk är advokat sedan 1990 och har varit delägare på Foyen Advokatfirma fram till 2022 med Malmö som bas. Han har allt sedan avverkad tingstjänstgöring varit inriktad på entreprenad- och konsulträtt.

Peter Falk har en långvarig och bred erfarenhet inom byggjuridikens samtliga områden. Han har, allt sedan avslutad tingstjänstgöring, som ombud drivit ett stort antal processer såväl i allmänna domstolar som skiljeförfaranden. Peter har även under åren varit ledamot tillika ordförande i såväl skiljenämnder som överbesiktningsnämnder.

Peter Falk har sedan slutet av 1980-talet varit flitigt anlitad som föredragshållare/föreläsare inom entreprenad och konsulträtt. Peter Falk anlitas bland annat av Byggföretagen, kommuner, större svenska bygg-, anläggnings- och konsultföretag samt enskilda utbildningsföretag.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Lunds universitet, 1980)
    • Engelska