Eric Selander

Advokat

Eric Selander är verksam som advokat vid Foyen Advokatfirma inom entreprenad- och konsulträtt och arbetar främst med tvistelösning. Han företräder klienter från såväl den offentliga sektorn som den privata i utomrättsliga förhandlingar, domstolsprocesser och skiljeförfaranden.

Eric har även erfarenhet av upprättande och granskning av entreprenadavtal och AF-delar för olika beställare.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Uppsala universitet, 2015)
    • Engelska