Anna Dantorp

Biträdande jurist

Anna Dantorp är verksam som biträdande jurist på Foyen Advokatfirma sedan juni 2021. Hon är främst verksam vid advokatfirmans affärsområde för entreprenad där hon arbetar med tvistelösning och löpande rådgivning. Hon har sedan tidigare även erfarenhet av processrätt och rådgivning inom skatterätt.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Lunds universitet, 2018)
    • Engelska