Sara Sundén

Biträdande jurist

Sara Sundén är verksam som biträdande jurist på Foyen Advokatfirma sedan 2022 och
arbetar med affärsområdena entreprenad och tvistelösning.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk

  • Juristexamen (Uppsala universitet, 2019)
  • Franska