Sara Sundén

Biträdande jurist

Sara Sundén är verksam som biträdande jurist på Foyen Advokatfirma sedan 2022 och arbetar med affärsområdena entreprenad och tvistelösning.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Uppsala universitet, 2019)

 

    • Engelska
    • Franska