Fredrik Jonasson

Biträdande jurist

Fredrik Jonasson har varit verksam som biträdande jurist vid Foyen Advokatfirma sedan januari 2021. Fredrik är inriktad mot främst entreprenadrätt och offentliga affärer och har tjänstgjort som förvaltningsrättsnotarie på Förvaltningsrätten i Göteborg.

LinkedIn
Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Göteborgs universitet, 2021)

     

 

 

    • Engelska