Christoffer Löfquist

Partner, Advokat

Christoffer Löfquist har arbetat på Foyen Advokatfirma sedan 2012 inom verksamhetsområdena offentliga affärer, entreprenad- och konsulträtt, tvistelösning och fastighetsrätt. Genom sina tidigare anställningar vid Domstolsverket, annan advokatbyrå och Åklagarmyndigheten har Christoffer stor processerfarenhet.

Christoffer är framförallt verksam som rådgivare åt offentliga beställare, privata beställare och olika typer av entreprenörer samt konsulter inför, under och efter upphandlingar samt under genomförandet av små och stora infrastrukturprojekt liksom vanliga byggentreprenader i stor omfattning.

Han har drivit ett stort antal processer för såväl offentliga organ som privata bolag vid förvaltningsdomstolar, de allmänna domstolarna och inför skiljenämnder inom rättsområdena upphandlings-, entreprenad- och konsulträtt samt fastighetsrätt. Christoffer är därtill en mycket uppskattad föredragshållare och håller regelbundet kurser inom upphandlings-, entreprenad- och konsulträtt samt fastighetsrätt. Christoffer anlitas regelbundet som föredragshållare avseende det upphandlinsrättsliga regelverket och standardavtalen AB 04, ABT 06, ABK 09 och ABM 07, samt AMA AF 12.

”We have had very good support from Christoffer Löfquist. Everyone involved in the issue that Christoffer/Foyen has assisted with is very satisfied” – Klient inom upphandling / Legal 500

”Christoffer Löfquist is swift, reliable and truly competent in both advisory and drafting matters” – Klient inom Entreprenad / Legal 500

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
Ranking
  • Juristexamen (Lunds universitet, 2005)
  • Danska
  • Engelska
  • Norska

Rekommenderad, Legal 500*, Offentlig upphandling, 2024, 2023, 2022, 2021.
Rekommenderad, Legal 500*, Entreprenad, 2024

*Legal 500 rankar årligen världens främsta advokater och advokatbyråer. Det Londonbaserade rankinginstitutet är erkänt som världens största juridiska guide vars underlag bygger på fler än 300 000 intervjuer och uteslutande baseras på meriter.