Ida M Ulfsdotter

Advokat

Ida M Ulfsdotter är verksam som advokat i Foyen Advokatfirma och arbetar inom affärsområdena för Entreprenad, Energi & Innovation samt Tvistlösning. Hon arbetar här främst med löpande rådgivning mot såväl privata som kommunala bolag, statliga affärsverk, och kommuner samt med tvistelösning.

Idas arbete involverar således arbete i juridiska processer, samråd med myndigheter och enskilda bolag samt biträde av klienter inför domstol, skiljeförfarande och myndigheter. Hon har vidare erfarenhet av att granska, ta fram och förhandla avtal i olika affärsjuridiska och entreprenadrättsliga angelägenheter.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk

Juristexamen (Lunds universitet, 2012)

  • Engelska