Profilbild på Emma Gustafsson

Emma Gustafsson

Partner, Advokat

Emma Gustafsson är verksam som advokat i Foyen Advokatfirma och är specialiserad inom entreprenad-, konsult,- fastighets- och processrätt.

Emma anlitas regelbundet som rådgivare i tvister och processer kopplade till fastighet-, entreprenad- och konsulträtt samt hyresrätt. Emma biträder därmed regelbundet såväl beställare som entreprenörer i utomrättsliga tvister och förhandlingar samt i tvister anhängiggjorda vid allmän domstol och skiljedomsinstitut. Emma har därutöver stor vana att hantera större och komplexa tvister.

Emma biträder även klienter vid förhandling och upprättande av diverse kommersiella avtal. Härtill biträder Emma regelbundet klienter vid förhandling och genomförande av fastighetsförvärv. Vidare är Emma en uppskattad föreläsare inom entreprenad- och fastighetsrätt.

Kompetensområden
Arbetsgivare
Utbildning
Språk
  • Juristexamen (Lunds universitet, 2013)
  • Juridikstudier (Suffolk University Law School, Boston, USA, 2011)
    • Engelska