En symbol som visar en våg för att symbolisera tvistlösning

Tvistlösning

Våra advokater har haft framgång i några av Sveriges största rättegångar. Vi erbjuder ett lag av beprövade, skickliga och strategiska processjurister som har vår klients affär som sin främsta prioritet.

Tvistlösning och processrätt

Relevant innehåll

Två personer sitter vid skrivbord och jobbar med tvistlösning på en Ipad.
Tvistlösning2023.01.17

11 avgjorda tvister och processer under 2022

Under 2022 har vi biträtt klienter i några av de större entreprenadrättsliga och teknikorienterade processerna, liksom andra betydande kommersiella tvister och processer. Nedan räknar vi upp 11 avgöranden som skett förra året.

Anteckningsblock och glasögon på ett skrivbord
Tvistlösning2022.10.20

Vem betalar din rättegång?

Det sista som behandlas under en rättegång och i ett domslut är rättegångskostnaderna. Men även om frågor kring kostnader som regel utgör en liten del i en process kan det finnas anledning att ge frågorna ett större utrymme, särskilt i processer där tvisteföremålets värde är lägre än eller motsvarar kostnaderna. Så, vilka frågor bör en part ställa sig inför en process när det kommer till kostnader?

Halvstängd laptop
Tvistlösning2022.10.18

Receptet för en välsmakande tvist

Tvist har uppstått, du är oenig med din motpart om vad denne ska betala till dig (sannolikt tycker du mer än mottaget förslag), eller så har du fått ett ersättningskrav från någon som du inte tycker håller (jag vill inte betala något, bara lite, eller har jag något jag vill kvitta ut mot mottaget krav). Samtidigt känns processen i domstol för att få ”rätt” (pun intended) oklar, otillgänglig och dyr – dessutom finns det en risk att jag inte ens förstår den dom som processen till slut landar i. Nämnda egenskaper som kan tillskrivas domstolsprocessen är svåra att reda ut, men det finns ett antal tips som man kan ha med sig för att i vart fall ”duka bordet” på rätt sätt – dvs. receptet för att tvisten i vart fall ska smaka gott när den väl gräddats färdigt i domstol.