Aktuellt

Gran i skogen med lite snö på
Mark och miljö2022.12.22

Är det riskfritt att hugga sin egen gran ur ett artskyddsperspektiv?

Nu när det lackar mot jul så har vissa kanske redan tagit in en gran i sitt hem eller, om man har den förmånen, spanat in vilken gran man avser att gå ut och hämta på ägorna när det är dags. Vi lämnar äganderätten och rätten att hämta en gran till andra att utreda och funderar i stället på om det kan finnas någon artskyddsproblematik med att hämta in en egen gran. Vad händer om man likt Musse Pigg skulle få med sig några djur hem med granen?

Person som skissar på en byggritning
Mark och miljö2022.12.22

HD förtydligar rågrannars klagorätt vid bygglov

Högsta domstolen (HD) meddelade den 7 december 2022 ett beslut (Ö 5766-21) som ytterligare förtydligar när rågrannar ges klagorätt avseende grannfastigheters bygglovsansökan. Omständigheterna var följande. En fastighetsägare ansökte om bygglov för ett upplag för schaktmassor. Den berörda fastigheten bestod av ett flertal friliggande områden, d.v.s. fastigheten var inte en geografisk enhet. Ägaren av en grannfastighet överklagade bygglovet som låg i anslutning till bygglovsfastigheten men inte till den friliggande del av fastigheten som bygglovsansökan avsåg.

Ett hus under stjärnhimmel
Mark och miljö2022.12.20

Foyen har framgångsrikt företrätt meteoritupphittarna

Foyen har framgångsrikt företrätt meteoritupphittarna (svarandena) i en tvist i Uppsala tingsrätt som avsåg äganderätten till en upphittad meteorit.

Vattenkraft
Mark och miljö2022.12.19

Omprövning av moderna miljövillkor för vattenkraft pausas

Den 12 december 2022 lämnade regeringen genom Miljödepartementet förslag om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter. Förslaget innebär att det datum då ansökan om omprövning för moderna miljövillkor avseende vattenkraftverk senast ska ha lämnats in flyttas fram ett år för samtliga prövningsgrupper.

Ett element
Mark och miljö2022.12.15

Regeringen beslutar om regellättnader för att trygga värmeförsörjningen

Den 1 december 2022 beslutade regeringen om att införa tillfälliga regellättnader för fjärrvärmeanläggningar. Syftet med åtgärden är att fjärrvärmeanläggningar snabbare ska kunna byta bränsle från gas vid en eventuell gasbrist.

väggar i cement med ett räcke i ett garage
Mark och miljö2022.12.08

Cementas tillfälliga tillstånd strider inte mot någon rättsregel meddelar Högsta förvaltningsdomstolen

2022.12.07

Foyen har biträtt det kanadensiska gruvbolaget Mandalay Resources Corporation

Hand som håller i mineralsten
Mark och miljö2022.12.06

Flera goda förslag i ny utredning om försörjning av innovationskritiska metaller och mineral

Utredningen om en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral presenterade 31 oktober 2022 sitt betänkande SOU 2022:56 – En tryggad försörjning av metaller och mineral. Utredningen har haft i uppdrag att se över prövningsförfarande och regelverk för att säkra en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral. Den aktuella utredningen föranleds av samhällets ökade behov av innovationskritiska metaller och mineral, särskilt mot bakgrund av den gröna omställningen. Genom att säkra en hållbar tillgång till dessa metaller och mineral kan Sverige minska de risker som hänger samman med ett stort importberoende från bl.a. Kina. Utredningen har identifierat ett antal utmaningar med dagens system och föreslagit vissa ändringar i lagstiftningen som berör utvinningen av dessa metaller och mineral. Vi på Foyen ger nedan en sammanfattning av förslagen.

Jesper Kröger - vinnare av Foyens uppsatsstipendium i miljörätt
Mark och miljö2022.11.30

Vinnare av Foyens uppsatsstipendium inom miljörätt 2022

Årets vinnare av Foyens stipendium inom miljörätt heter Jesper Kröger, med uppsatsen ”Vilda fåglars rättsliga skydd gentemot exploateringar – en studie av fågeldirektivet och artskyddsförordningen (Umeå Universitet)”.

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.