Aktuellt

Skogsnäring2021.03.12

Fokus på individen i art- och habitatdirektivet – EU-domstolen underkänner svensk rättspraxis

I en nyligen meddelad dom om förhandsavgörande klargör EU-domstolen bl.a. att förbuden mot påverkan på arter i art- och habitatdirektivet avser varje individ av en art.

Skogsnäring2020.12.17

Blandad kompott från Skogsutredningen – Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen?

Den 30 november 2020 publicerades SOU 2020:73 ”Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen” även kallad Skogsutredningen 2019. Utredningen har avsett att undersöka möjligheterna till och lämna förslag på åtgärder för stärkt äganderätt till skog, nya flexibla skydds- och ersättningsformer vid skydd av skogsmark samt hur internationella åtaganden om biologisk mångfald ska kunna förenas med en växande cirkulär bioekonomi.

Affärsjuridik, Energi och innovation, Fastighet, Gruvor, IT, Mark och miljö, Skogsnäring2019.04.11

Foyen topprankas inom Entreprenad och Energi av Legal 500

Legal 500 rankar årligen världens främsta advokater och advokatbyråer. Det Londonbaserade rankinginstitutet är erkänt som världens största juridiska guide vars underlag bygger på fler än 300 000 intervjuer och uteslutande baseras på meriter.

Affärsjuridik, Energi och innovation, Fastighet, Gruvor, IT, Mark och miljö, Skogsnäring2019.04.08

Foyen klättrar från 19:e till 17:e plats bland Sveriges största byråer

Affärsvärlden offentliggjorde den 5 april listan över Sveriges största byråer 2018. Foyen ligger i topp tre med högst tillväxt bland Sveriges 20 största byråer och klättrar från 19:e till 17:e plats med en tillväxt på 16 % jämfört med föregående år.

Affärsjuridik, Energi och innovation, Fastighet, Gruvor, IT, Mark och miljö, Skogsnäring2019.04.04

Johan Sköld från Chalmers Ventures stärker Foyens styrelse

Foyens styrelse utökas med Johan Sköld som adjungerad styrelseledamot från Chalmers Ventures AB. Johans gedigna kompetens inom IT och affärsutveckling förstärker ytterligare styrelsens arbete med att utveckla Foyen till Sveriges främsta affärsjuridiska byrå inom projekt- och teknikrelaterad juridik, skriver Foyen i ett pressmeddelande.

Energi och innovation, Mark och miljö, Skogsnäring2019.02.08

Nekades tillstånd att avverka skog – får 18 miljoner kronor i ersättning

Markägare som ansökt om tillstånd för föryngringsavverkning genom så kallat trakthyggesbruk nekades avverkning då det vid Skogsstyrelsens inventering av skogarna konstaterades att områdena innehöll höga naturvärden, varför de efter inventeringen kom att klassas som nyckelbiotoper.

Affärsjuridik, Energi och innovation, Entreprenad, Fastighet, Gruvor, Immaterialrätt, IT, Mark och miljö, Plan- och bygglovsfrågor, Skogsnäring, Tvistlösning2019.02.06

Första större sanktionsavgiften enligt GDPR – femtio miljoner Euro för Google

Nu har det första beslutet om administrativ sanktionsavgift enligt art 83.5 meddelats. Den 21 januari meddelade CNIL (den franska motsvarigheten till Datainspektionen) ett beslut mot Google LLC om en administrativ sanktionsavgift om 50 000 000 EUR.

Energi och innovation, Entreprenad, Fastighet, Gruvor, Mark och miljö, Plan- och bygglovsfrågor, Skogsnäring, Tvistlösning2019.01.28

Slopad tidsfrist för verkställbarhet av beslut om lov föreslås

Den 20 december 2018 publicerades ett delbetänkande (SOU 2018:86) från Översiktsplaneutredningen. Samtidigt som ett ändamålsenligt skydd för bl.a. natur- och kulturvärden ska uppnås har uppdraget från regeringen varit att utreda och lämna förslag på frågan om hur verkställbarhet av bygglov, rivningslov och marklov kan regleras för att på bästa sätt tillgodose behovet av effektivitet i byggprocessen.

Affärsjuridik, Energi och innovation, Entreprenad, Fastighet, Gruvor, Immaterialrätt, IT, Mark och miljö, Offentliga affärer, Plan- och bygglovsfrågor, Skogsnäring, Tvistlösning2018.12.06

Foyen ger julgåva till Barncancerfonden

Även i år har vi valt att skänka vår julgåva till Barncancerfonden som samlar in pengar för att förebygga och bekämpa cancersjukdomar hos barn. Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige och ger också finansiellt stöd till utveckling av nya behandlingsmetoder, samt fortbildning inom barncancerområdet.

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.