Aktuellt

Offentliga affärer2022.06.18

Nu är det dags igen – den 1 juli får vi ännu fler nya upphandlingsregler

1 februari 2022 fick vi nya regler för upphandlingar utanför det direktivstyrda området, dvs. upphandlingar under de så kallade tröskelvärdena och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster eller B-tjänster (däribland advokattjänster). Den 1 juli 2022 kommer vi nu att få nya regler avseende överprövningar. Advokat Ann Garmland berättar här i korthet vad de nya reglerna innebär.

Offentliga affärer2022.02.13

HFD klargör om takvolym och sammanbinder anbudsgivarens agerande med skaderekvisitet i LOU

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i domstolens två första upphandlingsrättsliga domar för året satt ner foten i fråga om krav på angivande av takvolymer vid upphandling av ramavtal.

Offentliga affärer2022.02.12

Nya upphandlingsregler

Från och med 1 februari 2022 har vi nya regler för upphandlingar utanför det direktivstyrda området. Det gäller för upphandlingar under de så kallade tröskelvärdena och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster eller B-tjänster. Bland dessa tjänster återfinner vi den juridiska rådgivningen som Foyen tillhandahåller.

Entreprenad, Offentliga affärer2022.02.11

Skadestånd och upphandlingsfel – när kan en entreprenör få rätt till ersättning?

Alla gör någon gång fel, det gäller även upphandlande myndigheter i upphandlingar där entreprenörer medverkar (eller leverantörer som entreprenörer kallas för i upphandlingssammanhang). Detta kan dock få relativt stora konsekvenser för leverantörer som till följd av felet förlorar en upphandling och/eller går miste om att tilldelas ett kontrakt.

Offentliga affärer2021.12.13

Tekniskt hinder hos domstolen gick på avsändarens risk

Kan en ansökan om överprövning av en upphandling anses giltig om den skickats in i tid men fastnat i mottagarens skräppostfilter? I en dom från Kammarrätten i Sundsvall prövades nyligen frågan vem som bär ansvar för att ansökan inkommer till domstolen i tid.

Offentliga affärer, Student2021.11.25

Vinnare av Foyens uppsatsstipendium inom offentlig upphandling 2021

Årets vinnare av Foyens stipendium inom offentlig upphandling heter Nina Linder, med uppsatsen ”Takvolymer i ramavtal - En tolkning av Coopservicedomen”.

Affärsjuridik, Entreprenad, Offentliga affärer, Plan- och bygglovsfrågor2021.11.09

Vi bjuder på kunskap i advent

Med start fredag den 26 november bjuder vi på kunskap varje fredagsmorgon i advent i form av webinarier mellan klockan 8.30-9.15.

Offentliga affärer2021.10.15

Kan en statlig myndighet köpa tjänster av en annan statlig myndighet, och ska det i så fall upphandlas?

I juni 2021 meddelade Högsta Förvaltningsdomstolen (mål nr 4998-20) dom i fråga om det upphandlingsrättsliga regelverket är tillämpligt på en upphandling där den upphandlande myndigheten respektive anbudsgivaren i fråga båda utgörs av två statliga förvaltningsmyndigheter. Högsta Förvaltningsdomstolen hade i sammanhanget även att pröva huruvida en statlig myndighet har rätt att ansöka om överprövning av en annan statlig myndighets upphandling.

Offentliga affärer2021.10.14

Direktupphandling för att täcka behov under överprövningsprocess

I en dom från Kammarrätten i Stockholm[1] prövades nyligen vad som kan anses utgöra synnerliga skäl för att direktupphandling ska vara tillåtet. I det aktuella målet hade en kommun genom direktupphandling träffat ett avtal för att täcka sina behov under tiden den ordinarie upphandlingen genomgick överprövning.

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.