Aktuellt

Tvistlösning2022.10.18

Receptet för en välsmakande tvist

Tvist har uppstått, du är oenig med din motpart om vad denne ska betala till dig (sannolikt tycker du mer än mottaget förslag), eller så har du fått ett ersättningskrav från någon som du inte tycker håller (jag vill inte betala något, bara lite, eller har jag något jag vill kvitta ut mot mottaget krav). Samtidigt känns processen i domstol för att få ”rätt” (pun intended) oklar, otillgänglig och dyr – dessutom finns det en risk att jag inte ens förstår den dom som processen till slut landar i. Nämnda egenskaper som kan tillskrivas domstolsprocessen är svåra att reda ut, men det finns ett antal tips som man kan ha med sig för att i vart fall ”duka bordet” på rätt sätt – dvs. receptet för att tvisten i vart fall ska smaka gott när den väl gräddats färdigt i domstol.

Tvistlösning2022.09.07

Kan man få ut skriftliga handlingar i tvistemål?

Skriftligt material är ofta viktigt eller rent av avgörande för utgången i en tvist. Lagstiftaren har därför infört en möjlighet för domstolar att besluta om att en part ska utfå skriftliga handlingar som en motpart, eller annan aktör som inte är inblandad i domstolsprocessen, har tillgång till.

Tvistlösning2022.06.17

Försäkringsbolag betalade skadestånd – sju år efter konkurs

Ett byggföretag som bränt ned en anrik kurort hamnade i tvist mot två försäkringsbolag, som sedan började tvista mot varandra. Lärdomen: pröva skadestånd och försäkring i rätt ordning.

Tvistlösning2022.06.16

Domstol, skiljeförfarande eller privat avtalsbaserad tvistlösning – vad är egentligen bäst?

Tyvärr är det så att man inte alltid kan komma överens. Det gäller från den lilla osämjan mellan kompisar om vilken biofilm man ska se till tvister om miljardbelopp. I den här artikeln ska vi kortfattat behandla tvister som gäller pengar eller andra ekonomiska värden där saken kan lösas genom en förlikning, det vill säga att parterna kommer överens, de så kallade dispositiva tvistemålen.

Tvistlösning2022.04.03

Kvarstad – den civilrättsliga häktningen av egendom

Inom civilrätten, det vill säga tvister mellan enskilda personer och/eller företag, finns det ingen möjlighet att få sin motpart häktad. Den som har ett krav på någon kan dock i vissa speciella fall begära att tingsrätten ska fatta beslut om kvarstad. Vad innebär en kvarstadsansökan och vilka förutsättningar kräver en sådan?

Entreprenad, Tvistlösning2022.04.02

Oenighet om vad som ska göras? – Tre snabba vägar mot en lösning

Under en entreprenad kan oenighet uppkomma hur entreprenaden ska utföras. Det kan handla om tolkning av vad som gäller enligt kontraktshandlingarna eller oenighet huruvida den tekniska lösning som entreprenören tänker använda i en totalentreprenad uppfyller avtalad funktion. Här ger vi några råd hur man utan stora tidsmässiga konsekvenser kan agera för att lösa en sådan situation.

Tvistlösning2022.02.10

Därför ingår du dåliga förlikningar

Mer än nittio procent av alla rättstvister görs upp frivilligt utanför domstol, enligt studier. Om det är en bra eller dålig siffra är omöjligt att säga. Ofta är väl en lösning i samförstånd det bästa men samtidigt finns det sådant som får oss att godta sämre förlikningar än vad vi borde.

Entreprenad, Tvistlösning2021.09.22

Frukostseminarium: ÄTA – ändring eller inte ändring av offentligt upphandlat kontrakt?

I juni höll vi ett mycket uppskattat webinarium på samma tema, som vi nu bjuder in till på nytt under fyra tillfällen i höst som frukostseminarium.

Covid-19, Entreprenad, Tvistlösning2020.06.11

En entreprenörs rätt till tidsförlängning under en epidemi

Utbrottet av Covid-19 i Sverige kan ge allvarliga effekter på pågående entreprenader och innebära hinder för entreprenörer att färdigställa kontraktsarbeten inom kontraktstider. Det är därför viktigt att känna till vad som gäller för rätten till tidsförlängning och när beställaren har skyldighet att ersätta entreprenören för hindret.

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.