Aktuellt

Entreprenad, Tvistlösning2023.09.25

Vad tjänar du på en tvist i domstol?

En av de vanligaste frågorna en advokat får är om klienten borde gå till domstol.

Closeup shot of two businesspeople filling in paperwork in an office
Tvistlösning2023.06.02

Verkställighet av dom

Efter att en process i exempelvis domstol avslutas kan känslan av ett avslut i frågan infinna sig. I denna artikel görs en ansats till en övergripande genomgång av vad som kan ske om en part ålagts en skyldighet, i exempelvis en dom, men denna inte fullgörs och hur processen för att framtvinga fullgörande är tänkt att fortlöpa.

Två personer sitter vid skrivbord och jobbar med tvistlösning på en Ipad.
Tvistlösning2023.01.17

11 avgjorda tvister och processer under 2022

Under 2022 har vi biträtt klienter i några av de större entreprenadrättsliga och teknikorienterade processerna, liksom andra betydande kommersiella tvister och processer. Nedan räknar vi upp 11 avgöranden som skett förra året.

Anteckningsblock och glasögon på ett skrivbord
Tvistlösning2022.10.20

Vem betalar din rättegång?

Det sista som behandlas under en rättegång och i ett domslut är rättegångskostnaderna. Men även om frågor kring kostnader som regel utgör en liten del i en process kan det finnas anledning att ge frågorna ett större utrymme, särskilt i processer där tvisteföremålets värde är lägre än eller motsvarar kostnaderna. Så, vilka frågor bör en part ställa sig inför en process när det kommer till kostnader?

Halvstängd laptop
Tvistlösning2022.10.18

Receptet för en välsmakande tvist

Tvist har uppstått, du är oenig med din motpart om vad denne ska betala till dig (sannolikt tycker du mer än mottaget förslag), eller så har du fått ett ersättningskrav från någon som du inte tycker håller (jag vill inte betala något, bara lite, eller har jag något jag vill kvitta ut mot mottaget krav). Samtidigt känns processen i domstol för att få ”rätt” (pun intended) oklar, otillgänglig och dyr – dessutom finns det en risk att jag inte ens förstår den dom som processen till slut landar i. Nämnda egenskaper som kan tillskrivas domstolsprocessen är svåra att reda ut, men det finns ett antal tips som man kan ha med sig för att i vart fall ”duka bordet” på rätt sätt – dvs. receptet för att tvisten i vart fall ska smaka gott när den väl gräddats färdigt i domstol.

Pärmar på skrivbord
Tvistlösning2022.09.07

Kan man få ut skriftliga handlingar i tvistemål?

Skriftligt material är ofta viktigt eller rent av avgörande för utgången i en tvist. Lagstiftaren har därför infört en möjlighet för domstolar att besluta om att en part ska utfå skriftliga handlingar som en motpart, eller annan aktör som inte är inblandad i domstolsprocessen, har tillgång till.

Tre kvinnor som har möte
Tvistlösning2022.06.17

Hovrättsdom: försäkringsbolag fick betala skadestånd – sju år efter konkurs

Ett byggföretag som bränt ned en anrik kurort hamnade i tvist mot två försäkringsbolag, som sedan började tvista mot varandra. Lärdomen: ta skadestånd och försäkring i rätt ordning.

Ett animerat handslag som symboliserar tvistlösning
Tvistlösning2022.06.16

Domstol, skiljeförfarande eller privat avtalsbaserad tvistlösning – vad är egentligen bäst?

Tyvärr är det så att man inte alltid kan komma överens. Det gäller från den lilla osämjan mellan kompisar om vilken biofilm man ska se till tvister om miljardbelopp. I den här artikeln ska vi kortfattat behandla tvister som gäller pengar eller andra ekonomiska värden där saken kan lösas genom en förlikning, det vill säga att parterna kommer överens, de så kallade dispositiva tvistemålen.

Personer som arbetar tillsammans med olka dokument
Tvistlösning2022.04.03

Kvarstad – den civilrättsliga häktningen av egendom

Inom civilrätten, det vill säga tvister mellan enskilda personer och/eller företag, finns det ingen möjlighet att få sin motpart häktad. Den som har ett krav på någon kan dock i vissa speciella fall begära att tingsrätten ska fatta beslut om kvarstad. Vad innebär en kvarstadsansökan och vilka förutsättningar kräver en sådan?

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.