Aktuellt

Immaterialrätt, IT, Plan- och bygglovsfrågor2020.09.22

Juridiska aspekter på digitala byggprojekt

I allt högre grad digitaliseras byggprojekt även om helt integrerade digitala samarbetsytor (som ofta kallas BIM-modeller) ännu är ovanliga. Vad innebär detta för kontrakt och anbudshandlingar? Vilka juridiska frågor måste man ha koll på?

Affärsjuridik, Immaterialrätt, IT2020.03.26

SVT ska betala för ”Järnrörsfilmen”

Affärsjuridik, Energi och innovation, Entreprenad, Fastighet, Gruvor, Immaterialrätt, IT, Mark och miljö, Plan- och bygglovsfrågor, Skogsnäring, Tvistlösning2019.02.06

Första större sanktionsavgiften enligt GDPR – femtio miljoner Euro för Google

Nu har det första beslutet om administrativ sanktionsavgift enligt art 83.5 meddelats. Den 21 januari meddelade CNIL (den franska motsvarigheten till Datainspektionen) ett beslut mot Google LLC om en administrativ sanktionsavgift om 50 000 000 EUR.

Affärsjuridik, Energi och innovation, Entreprenad, Fastighet, Immaterialrätt, IT, Mark och miljö, Offentliga affärer, Plan- och bygglovsfrågor, Tvistlösning2019.01.22

Nya riktlinjer från Datainspektionen – konsekvensbedömning vid personuppgiftsbehandling

Enligt GDPR måste man som personuppgiftsansvarig göra en så kallad konsekvensbedömning om det föreligger en sannolikt hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter vid en viss behandling. Datainspektionen har nu kommit med en förteckning över sådana situationer som typiskt sett kan innebära att man måste göra en sådan konsekvensanalys. Ett efterlängtat förtydligande, även om frågetecken fortfarande finns.

Affärsjuridik, Energi och innovation, Entreprenad, Fastighet, Gruvor, Immaterialrätt, IT, Mark och miljö, Offentliga affärer, Plan- och bygglovsfrågor, Skogsnäring, Tvistlösning2018.12.06

Foyen ger julgåva till Barncancerfonden

Även i år har vi valt att skänka vår julgåva till Barncancerfonden som samlar in pengar för att förebygga och bekämpa cancersjukdomar hos barn. Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige och ger också finansiellt stöd till utveckling av nya behandlingsmetoder, samt fortbildning inom barncancerområdet.

Energi och innovation, Entreprenad, Fastighet, Gruvor, Immaterialrätt, IT, Mark och miljö, Offentliga affärer, Plan- och bygglovsfrågor, Skogsnäring, Tvistlösning2018.11.16

Vitesföreläggande adresserat till VD ansågs delgivet genom receptionistens kvittens

Mark- och miljööverdomstolens dom visar att det föreligger ett stort ansvar för bolag att ha kontroll över försändelser som inkommer. En försändelse adresserad till en person i ledande ställning som annan anställd kvitterar ut kan räcka för att delgivningskravet ska anses vara uppfyllt.

Personer som arbetar tillsammans med olka dokument
Energi och innovation, Entreprenad, Fastighet, Gruvor, Immaterialrätt, IT, Mark och miljö, Offentliga affärer, Plan- och bygglovsfrågor, Skogsnäring, Tvistlösning2018.10.30

Ansvarsförsäkring ersätter beställarens vite

Energi och innovation, Entreprenad, Fastighet, Gruvor, Immaterialrätt, IT, Mark och miljö, Offentliga affärer, Plan- och bygglovsfrågor, Skogsnäring, Tvistlösning2018.10.23

Foyen nyhetsbrev oktober 2018

Affärsjuridik, Immaterialrätt, IT2018.10.18

Upphovsrätt och politik – Ekeroths järnrörsfilm och Skyttedals foton

Varför fick man inte använda sig av Ekeroths film, men fritt använda Skyttedals foton? Det finns en intressant och avgörande skillnad mellan dessa till synes likartade händelser. Rättsfrågan handlar dock om samma sak – på vilket sätt får tidningar använda sig av andras material vid publicering av nyheter? Det var sättet som upphovsmännen – politikerna i fråga – själva förfogade över sitt material som avgjorde.

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.