Aktuellt

Affärsjuridik, Immaterialrätt, IT2017.12.15

Foyen har biträtt Pegital vid förvärv av IT-Hantverkarna

Affärsjuridik, Energi och innovation, Entreprenad, Fastighet, Gruvor, Immaterialrätt, IT, Mark och miljö, Offentliga affärer, Plan- och bygglovsfrågor, Skogsnäring, Tvistlösning2017.12.12

Foyen utser tre nya delägare

Foyen fortsätter att växa och som ett led i satsningen på att bli Sveriges största affärsjuridiska byrå inom projekt- och teknikrelaterad juridik tar Foyen in ytterligare tre delägare. Christoffer Löfquist, Oscar Wackling och Richard Sahlberg blir från och med den 1 januari 2018 nya delägare i byrån.

Entreprenad, Tvistlösning2017.12.07

Sanktionsavgift drabbar byggbolag på grund av avsaknad av fallskydd – ett fall att ta på allvar

Kammarrätten i Göteborg har avgjort tre mål om arbetsmiljösanktionsavgift för avsaknaden av fallskydd vid arbete på hög höjd.  I två av fallen yrkade Arbetsmiljöverket sanktionsavgift på grund av avsaknad av fallskydd vid utförande av arbete. I det tredje fallet konstaterades, förutom avsaknad av fallskydd, att en fallolycka faktiskt hade inträffat. (1264-17, 1265-17 och 1266-17)

Student2017.12.05

Att praktisera på Foyen – ett första steg in i arbetslivet

Foyen tar regelbundet emot praktikanter inom våra olika affärsområden. Nedan berättar två av våra medarbetare på Foyen hur de genom praktik på byrån fick inblick i det praktiska arbetet och hur det var ett värdefullt första steg in i arbetslivet.

Affärsjuridik, Energi och innovation, Entreprenad, Fastighet, Gruvor, Immaterialrätt, IT, Mark och miljö, Offentliga affärer, Plan- och bygglovsfrågor, Skogsnäring, Tvistlösning2017.12.05

Foyen donerar till Barncancerfonden

Även i år har vi valt att skänka vår julgåva till Barncancerfonden som samlar in pengar för att förebygga och bekämpa cancersjukdomar hos barn. Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige och ger också finansiellt stöd till utveckling av nya behandlingsmetoder, samt fortbildning inom barncancerområdet.

Fastighet, IT, Plan- och bygglovsfrågor2017.11.29

Personuppgiftshantering vid användande av intelligenta lösningar inom fastighetsdrift

Fastighetsbranschen går mot en utveckling där allt fler intelligenta lösningar används i fastighetsdriften. Genom att automatisera funktioner som tidigare hanterats manuellt kan man öka servicenivån och samtidigt minska både kostnader och miljöpåverkan. Utvecklingen mot intelligent fastighetsdrift innebär att fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar i många fall kommer att behöva integrera godkännande av personuppgiftshantering i sina avtal.

Energi och innovation, Gruvor, Mark och miljö, Plan- och bygglovsfrågor, Skogsnäring2017.11.23

Analys av nya 6 kap miljöbalken och gamla 6 kap miljöbalken

Foyen Advokatfirmas experter återkommer här med en analys av några av de förändringar som miljöbalkens nya 6 kap. innebär. Regeringens förslag om ett nytt 6 kap. i miljöbalken antogs av riksdagen genom beslut den 25 oktober 2017. Det nya kapitlet träder i kraft den 1 januari 2018.

Affärsjuridik, Energi och innovation, Entreprenad, Fastighet, Gruvor, Immaterialrätt, IT, Mark och miljö, Offentliga affärer, Plan- och bygglovsfrågor, Skogsnäring, Tvistlösning2017.11.17

Foyen nominerad till Årets Advokatbyrå 2017

Foyen är nominerad till Årets Advokatbyrå 2017 bland 21 deltagande advokatbyråer. Undersökningen genomförs av Regi och är Sveriges största klientstudie för advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik.

Entreprenad, Mark och miljö, Offentliga affärer, Student, Tvistlösning2017.11.17

Vinnare av Foyens uppsatsstipendier 2017

Vi är glada över att presentera årets vinnare av Foyens stipendium inom offentlig upphandling (LOU), entreprenadrätt och miljörätt. Vinnarna heter Elin Norbe, Kristin Eickhoff och Matilda Lindén.

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.