Aktuellt

Fastighet, Mark och miljö2022.01.24

Ny detaljplan leder till resning av rivningsföreläggande

Entreprenad, Fastighet, Mark och miljö2022.01.14

Ny lag har trätt i kraft – byggherren måste upprätta klimatdeklarationer

Bygg- och fastighetssektorn står för ungefär en femtedel av Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser. Sett till dessa stora utsläpp har det ansetts motiverat att införa ett nytt styrmedel för att minska branschens klimatpåverkan. Den 1 januari 2022 trädde lagen om klimatdeklarationer för byggnader i kraft. Byggherren måste nu upprätta klimatdeklaration för nya byggnader. Våra miljörättsexperter Pia Pehrson och Sanna Tonemar ger här en sammanfattning av den nya lagen.

Offentlig upphandling2022.01.11

Foyen har framgångsrikt biträtt klient i Högsta förvaltningsdomstolen

Advokaterna Linnea Lindberg och Per-Ola Bergvist har framgångsrikt biträtt en av Foyens klienter i Högsta förvaltningsdomstolen. Målet rör avsaknad av en tydligt angiven takvolym i en offentlig upphandling av ramavtal med flera leverantörer. Dom meddelades måndagen den 10 januari 2022.

Fastighet, Mark och miljö2021.12.20

Kan markägaren överklaga när detaljplanen upphävs?

Högsta domstolen avgjorde nyligen ett mål som tar ställning till frågan om en markägare kan överklaga en detaljplan som redan upphävts. Foyens advokater, Pia Pehrson och Caterina Carreman, sammanfattar och kommenterar här avgörandet.

Offentliga affärer2021.12.13

Tekniskt hinder hos domstolen gick på avsändarens risk

Kan en ansökan om överprövning av en upphandling anses giltig om den skickats in i tid men fastnat i mottagarens skräppostfilter? I en dom från Kammarrätten i Sundsvall prövades nyligen frågan vem som bär ansvar för att ansökan inkommer till domstolen i tid.

Affärsjuridik, Energi och innovation2021.12.09

Foyen biträder Skånska Energi vid försäljning av vattenkraftsverksamhet

Foyen har biträtt Skånska Energi AB vid försäljningen av koncernens vattenkraftsbolag till Energy Machines A/S. Verksamheten omfattar åtta vattenkraftverk i fyra olika vattendrag i södra Sverige med en årlig produktion om ca 30 GWh.

Om Foyen2021.12.08

Foyen nominerad till Årets Advokatbyrå 2021

Vi har till vår stora glädje fått besked om att Foyen är nominerad till Årets Advokatbyrå 2021!

Mark och miljö2021.12.08

Nytt förslag med strandskyddsbestämmelser når inte hela vägen fram

Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss med nya strandskyddsregler. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för bostäder och näringsverksamheter i strandnära områden. Förslaget är ambitiöst men riskerar att leda till att det blir svårare att bygga strandnära i tätorter och där det är högt bebyggelsetryck. Våra miljörättsexperter Pia Pehrson, Mikael Jonasson och Björn Eriksson analyserar här lagrådsremissen.

Om Foyen2021.12.06

Tack för en fantastisk lansering!

Vi vill tacka alla kollegor och samarbetspartners för en fantastisk lansering av vår hemsida i fredags. Foyen är Sveriges största nischbyrå – någonting som vi är riktigt stolta över!

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.