Vattenkraft

Omprövning av moderna miljövillkor för vattenkraft pausas

Den 12 december 2022 lämnade regeringen genom Miljödepartementet förslag om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter. Förslaget innebär att det datum då ansökan om omprövning för moderna miljövillkor avseende vattenkraftverk senast ska ha lämnats in flyttas fram ett år för samtliga prövningsgrupper.

Publicerat: 19 december, 2022

Vattenkraften har spelat en stor roll för Sveriges elproduktion sedan slutet av 1800-talet och stod år 2021 för 42 procent av Sveriges totala elproduktion. Under 1950- och 1960-talet byggdes merparten av dagens kapacitet upp. Det innebär att åtskilliga vattenkraftverk som drivs idag vilar på gamla tillstånd med i dagens mått mätt otillräckliga miljövillkor. Den 10 juni 2016 träffades den så kallade Energiöverenskommelsen som ligger till grund för regelverket om omprövning av moderna miljövillkor. Omprövningen syftar till att äldre vattenkraftverk ska förenas med villkor som är mer förenliga med dagens miljökrav. Foyen har tidigare kort kommenterat regelverket (HÄR).

Tidplanen för omprövningen fastlades i regeringens beslut den 25 juni 2020 om Nationell plan för prövning av moderna miljövillkor (NAP). Regeringen föreslår nu att den ovan nämnda omprövningen för moderna miljövillkor pausas. Förslaget innebär att bestämmelserna rörande omprövning enligt NAP ändras så att det datum då ansökan senast ska lämnas in skjuts fram med ett år för samtliga prövningsgrupper. Skälet bakom förslaget är att de förhållanden som råder i Sverige och i omvärlden gör att det enligt regeringen finns ett behov av att kartlägga effekterna av hittills genomförda omprövningar och samtidigt se över det nuvarande systemet avseende omprövning för moderna miljövillkor. De förhållanden som föranleder behovet av denna kartläggning och översyn är dels den rådande energikrisen, i Sverige såväl som i övriga Europa, dels behovet av att säkra ett robust energisystem. Regeringens förslag är nu ute på remiss och förordningsändringen föreslås träda i kraft den 30 januari 2023.

Vi på Foyen välkomnar pausen som regeringen föreslår. Det har varit många bekymmer med samverkansprocessen och motstående intressen i omprövningarna hittills. Frågan är bara om ett år verkligen räcker för att analysera och hitta lösningar på de utmaningar som finns.

Har du frågor om moderna miljövillkor och vattenkraft? Eller frågor om tillståndsprövning? Välkommen att kontakta oss på Foyen.

Artikeln är författad av Pia Pehrson och Mikael Jonasson.

Liknande artiklar

Fler nyheter