Aktuellt

Affärsjuridik, Energi och innovation, Entreprenad, Fastighet, Gruvor, IT, Mark och miljö, Offentliga affärer, Plan- och bygglovsfrågor, Skogsnäring, Tvistlösning2015.12.16

Foyen utser tre nya delägare

Energi och innovation, Entreprenad, Fastighet, Mark och miljö, Plan- och bygglovsfrågor, Tvistlösning2015.12.15

Ändrade regler i miljöbalken och plan- och bygglagen

Entreprenad, Fastighet, Plan- och bygglovsfrågor, Tvistlösning2015.12.14

Passiv beställare fick betala sent utställd faktura

En allmän rättslig princip är att en part som i avtal förhåller sig passiv till sin motpart står risken för sin passivitet. En situation av sådant slag, där en beställare underlät att låta besiktiga en färdiganmäld entreprenad, har nu blivit fråga för bedömning i ett mål i Högsta domstolen (HD).

Affärsjuridik, Energi och innovation, Entreprenad, Fastighet, Gruvor, IT, Mark och miljö, Plan- och bygglovsfrågor, Publikationer, Skogsnäring, Tvistlösning2015.12.10

Senaste nytt inom projektfinansiering

2015.12.09

God Jul och Gott Nytt År

Affärsjuridik, Entreprenad, Fastighet, Plan- och bygglovsfrågor, Tvistlösning2015.12.02

Foyen rådgivare vid Vita Örns storaffär i Malmö

Entreprenad, Fastighet, Offentliga affärer, Plan- och bygglovsfrågor, Tvistlösning2015.12.02

Upphandling av stora byggprojekt – en personlig betraktelse

Entreprenad, Fastighet, Offentliga affärer, Plan- och bygglovsfrågor, Tvistlösning2015.11.05

Hinder för utveckling i byggbranschen?

Affärsjuridik, Entreprenad, Fastighet, Plan- och bygglovsfrågor, Tvistlösning2015.11.05

Reliance letter vid överlåtelse av kommersiella fastigheter

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.