Aktuellt

Entreprenad2023.09.11

Kort analys av den avtalsrättsliga lojalitetsprincipen

Tanken på avtalsparters lojalitetsplikt som en allmän avtalsrättslig princip är relativt ny inom svensk rätt. Principen är inte heller helt klart definierad. Foyens advokater Johan Bengtsson och Linnéa Svedberg redogör i korthet för lojalitetsprincipens innebörd samt två rättsfall från Högsta domstolen som berör ämnet. Slutligen analyseras principens eventuella påverkan på entreprenadbranschens standardavtal.

Entreprenad2023.08.30

Konkurs och obestånd i entreprenad (entreprenörens perspektiv)

Entreprenad2023.08.30

Konkurs och obestånd i entreprenad (beställarens perspektiv)

Entreprenad2023.08.14

Hur säkra rättigheter om motparten går i konkurs eller hamnar på obestånd i entreprenad?

Entreprenad2023.04.12

Mildra konsekvenserna vid entreprenörens konkurs

Osäkerheten inför och under entreprenaden har redan påverkats på grund av pandemi och Rysslands krig mot Ukraina. Utöver det har elkris, räntehöjningar och inflation skapat ännu större osäkerheter i entreprenadbranschen. För såväl beställaren som entreprenören är det av stor vikt att säkra sina rättigheter om motparten försätts i konkurs eller hamnar på obestånd. Hur kan beställaren agera för att försöka mildra konsekvenserna av entreprenörens konkurs?

Gruppbild på Anders, Helena och Per
Energi och innovation, Entreprenad, Om Foyen2023.02.22

Foyen stärker upp med två nya delägare

Foyen fortsätter sin starka expansion och värvar två nya delägare. Anslutningen av Anders och Helena stärker byråns erbjudande mot marknaden ytterligare.

ÄTA-guiden om ÄTA-arbeten visas på en ipad
Entreprenad, Plan- och bygglovsfrågor2022.11.12

ÄTA-arbeten: Regler och ersättning – Här är ÄTA-Guiden

Personer som skakar hand
Entreprenad2022.10.20

Kan AB 04 och ABT 06 bli tillämpliga utan åberopande?

I juni i år meddelade Högsta domstolen (HD”) ett beslut som har fått namnet ”Speditörpanten”. Den underliggande frågan handlade huruvida det förelåg panträtt i vissa varor för en speditör och om reglerna i Nordiskt Speditörsförbund Allmänna Bestämmelser 2015 (”NSAB”), som medger panträtt i den uppkomna situationen, var tillämpliga trots att ingen av de berörda parterna hade hänvisat till NSAB. Frågan var helt enkelt om NSAB utgjorde så kallat handelsbruk mellan parterna.

Person som svetsar
Entreprenad2022.10.20

Entreprenörens felansvar efter garantitidens utgång

Huvudregeln enligt såväl AB 04 som ABT 06 är att entreprenören ansvarar för fel som framträder under garantitid, men vad händer om ett fel framträder efter garantitiden? Det är många beställare som inte känner till att entreprenören faktiskt har ett ansvar för fel även efter garantitiden. I denna artikel går Eva Westberg Persson och Ragnar Morin igenom de grundläggande förutsättningarna för entreprenörens felansvar efter garantitidens utgång.

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.