Aktuellt

Affärsjuridik, Entreprenad, Offentliga affärer, Plan- och bygglovsfrågor2021.11.09

Vi bjuder på kunskap i advent

Med start fredag den 26 november bjuder vi på kunskap varje fredagsmorgon i advent i form av webinarier mellan klockan 8.30-9.15.

Entreprenad, Publikationer2021.09.13

Foyen författar svenskt avsnitt om entreprenadrätt i internationell publikation

Foyen är stolta över att ännu ett år få uppdatera avsnittet gällande entreprenadrätt i Sverige i den internationella publikationen Getting The Deal Through Construction 2022.

Entreprenad2021.09.08

Vem ska bevisa om senareläggning av avhjälpande har avtalats eller inte?

I ett färskt avgörande från Hovrätten för Nedre Norrland har just denna fråga belysts, där saken gällde vem av parterna som ska bevisa att parterna träffat avtal om att avhjälpande ska ske vid en annan, senare, tidpunkt.

Entreprenad2021.09.03

Reklamera fel – vad gäller?

När fel konstaterats i en entreprenad görs överväganden om vem som ska bära ansvar för felet. En förutsättning är att felet reklameras. Ofta framgår det av parters avtal att reklamation ska göras inom en viss tid. Sådana frister är viktiga att beakta för att inte förlora möjligheten till avhjälpande eller ersättning.

Entreprenad2021.07.06

Foyen pratar om avtalsjuridik och digitala modeller i BIMpodden

Foyens advokat och delägare Eva Westberg Persson medverkar i det senaste avsnittet av BIMpodden, ”Är rädslan för juridiken värre än de juridiska problemen?”. Ett avsnitt med fokus på avtalsjuridik och användandet av digitala modeller.

Entreprenad2021.06.22

Ersättning för en entreprenad hindrade krav på avhjälpande av fel

Om en tvist avseende betalning pågår måste samtliga invändningar mot denna skyldighet, såsom till exempel rätt till prisavdrag eller rätt till ersättning för felavhjälpande, göras gällande i tvisten. Som utgångspunkt kan eventuella invändningar mot betalningsskyldighet nämligen inte prövas i en senare tvist, även om käromålet i den första domen ogillades.

Entreprenad2021.05.18

Att äga eller inte äga – är det frågan?

Användningen av digitala modeller i samhällsbyggandet ökar starkt. De ger möjlighet för alla aktörer att effektivisera sitt arbete samtidigt som man bidrar med större nytta till sina kunder – säkrare analyser, bättre visualisering, snabbare processer, lättare åtkomst till viktig information, minskad risk för fel etc. För att alla ska ha nytta av modellerna på bästa sätt behöver modellerna ”leva” och vara uppdaterade genom alla skeden – från tidig planering till långsiktig förvaltning. Det ställer krav av både teknisk och juridisk karaktär. Behöver dagens juridiska regelverk ändras eller kan det tillämpas även i en ny mer digitaliserad värld?

Entreprenad2021.05.07

Besiktningsutlåtandets form är nästan lika viktig som dess innehåll

En skriftlig handling som upprättas med syfte att klargöra om en entreprenad utförts enligt avtal – och därmed bl.a. notera avvikelser från överenskommet utförande – ska betecknas som ett besiktningsutlåtande. Detta i vart fall beträffande besiktningar utförda enligt reglerna i standardavtalen AB 04/ABT 06 samt konsumenttjänstlagen. En annan mer relevant fråga är om det kan ha någon faktisk betydelse hur ett besiktningsutlåtande betecknats eller formaliserats.

Entreprenad2021.03.23

Olika principer vid rörlig ersättning

Av praxis från domstolarna i år kan vi se att bevisbördans placering för att visa på skäligheten i framställda ersättningskrav skiljer sig för entreprenörer respektive konsulter omfattade av AB-familjens standardavtal. Är det avsikten?

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.