Aktuellt

Fasader på två hus i en snöig stad
Fastighet2023.11.23

Bostadsrätterna som försvann

Sveriges finansmarknad vilar på en tillgång som kan försvinna utan att det märks.

Fastighet2023.07.26

Så noga ska du undersöka fastigheten före köp

Måste en husspekulant bryta upp golvet för att leta fuktskador? Ibland.

Färgglad sekelskiftesbyggnad
Fastighet2023.06.02

Behövs det fler bostadsformer?

Som bekant finns i idag fyra lagreglerade former för boende i Sverige, nämligen äganderätt, hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter. De olika formerna fyller olika funktioner på bostadsmarknaden och kan komplettera varandra genom konjunkturcykler.

Fastighet och blå himmel
Fastighet2022.10.20

Hyresavtal och juridiken under kriserna

De senaste årens allvarliga kriser i form av coronapandemin och kriget i Ukraina har medfört långtgående konsekvenser för många aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen. I den här artikeln delar Rickard Zamuhl och Madeleine Jönsson med sig av erfarenheter från tiden som varit, men också tips inför kommande tider med osäkerheter kring bland annat pris-, ränteförändringar och leveranser.

Fastighet2022.05.25

Foyen biträder vid affär med JM på 2,4 miljarder kronor

Foyen har biträtt Fortifikationsverket vid förvärv av JMs kontorsprojekt K1 Karlbergs Strand i Solna, Stockholm. Försäljningens värde uppgår till 2,4 mdkr.

Byggkran och rosa himmel
Entreprenad, Fastighet2022.05.12

Om projektets ekonomi spräcks vid ett ”stålbad”

Pandemi, pågående anfallskrig i Europa, inflation och ränteoro. Hur kan pågående bostadsutvecklingsprojekt i form av forward purchase/funding komma att påverkas? Vad gäller juridiskt för de pågående projekten? Vad bör man tänka på vid nya projekt? Foyens experter Ragnar Morin, Eva Westberg Persson och Henrik Ståhlberg reder ut vad som gäller.

Vy över landskap med bebyggelse
Fastighet2022.04.04

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildning?

Lantmäteriet har, på uppdrag av regeringen, precis presenterat en rapport om förutsättningarna för att införa en generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder, såsom klyvning och fastighetsreglering. Motsvarande skyldighet att erlägga stämpelskatt finns idag vid förvärv av fast egendom genom t.ex. köp eller byte. Våra advokater Henrik Ståhlberg och Madeleine Jönsson kommenterar utredningen.

Restaurang Gondolen vid Slussen i Stockholm
Fastighet2022.03.11

Gondolen fick rätt till stort miljonbelopp

Restaurang Gondolen vann tvist om skadestånd. Foyens advokater Rickard Zamuhl och Tomas Fjordevik reder ut förutsättningarna för hyresgäster att få ersättning av andra än sin hyresvärd i samband med större ombyggnationer.

Villaområde med småhus fotat från himlen
Fastighet, Mark och miljö2022.02.09

Ersättning för mark i exploateringsavtal

Högsta domstolen meddelade hösten 2021 en dom i frågan hur ersättningsklausulen i ett exploateringsavtal, innefattande 260 småhus, ska tolkas vid fastighetsregleringen. Målet tros få stor betydelse framöver för exploatörer och kommuner som på olika sätt är involverade i exploateringsprojekt. Våra jurister Caterina Carreman och Mathias Kågell-Landgren sammanfattar här domen.

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.