Aktuellt

Affärsjuridik, Gruvor2020.12.03

Foyen biträder Gold Line Resources Ltd i reverse takeover

Foyen har biträtt det kanadensiska gruvbolaget Gold Line Resources Ltd. (GLR) i samband med ett s.k. reverse takeover genom vilket GLR:s aktier har noterats på Torontobörsen (TSX Venture, ”GLDL”).

Affärsjuridik, Fastighet, Plan- och bygglovsfrågor2020.10.22

Foyen biträder Hub park AB vid exploatering av ny stadsdel vid Ellstorp i Malmö

Offentliga affärer2020.09.24

Måste upphandlande myndigheter avropa från ramavtal?

Ramavtal är ömsesidigt förpliktande för parterna men frågan är om det med det också följer en skyldighet för upphandlande myndighet att avropa från ramavtalet om inget uttryckligen angivits? En dom från Svea hovrätt har gjort denna fråga aktuell.

Affärsjuridik, Arbetsmiljö, Fastighet2020.06.16

Foyen har framgångsrikt biträtt klient i Högsta domstolen

Advokat och delägare Jonas Nilsson och biträdande jurist Johanna Lenell har framgångsrikt biträtt en av Foyens klienter i Högsta domstolen. Dom meddelades idag tisdagen den 16 juni.

Covid-19, Entreprenad, Tvistlösning2020.06.11

En entreprenörs rätt till tidsförlängning under en epidemi

Utbrottet av Covid-19 i Sverige kan ge allvarliga effekter på pågående entreprenader och innebära hinder för entreprenörer att färdigställa kontraktsarbeten inom kontraktstider. Det är därför viktigt att känna till vad som gäller för rätten till tidsförlängning och när beställaren har skyldighet att ersätta entreprenören för hindret.

Covid-19, Offentliga affärer2020.06.10

Den offentliga upphandlingen – ett understöd för byggbranschen i svåra tider?

I dessa utmanande tider för byggbranschen uppkommer ett antal frågeställningar kopplade till den offentliga upphandlingen? Kan beställare till exempel föra direkttilldelningar utan föregående annonsering med hänvisning till den pågående Coronakrisen eller medge förskott till nödlidande entreprenörer?

Covid-19, Energi och innovation, Gruvor, Mark och miljö, Plan- och bygglovsfrågor2020.05.13

I coronakrisens spår – förläng tillståndstider för att rädda delar av näringslivet

Vi lever i en osäker tid som påverkar människors hälsa och även sätter nya ramar för den svenska och globala ekonomin. Vissa särskilt utsatta sektorer drabbas nu av stora utmaningar och pandemin skapar även juridiska problem som vi inte ställts inför tidigare. Parallellt med den här nya verkligheten så befinner vi oss i ett läge där Sverige har fortsatt krångliga och långsamma tillståndsprocesser. Situationen är dessvärre alarmerande med bromsad mineralutvinning, hinder för utveckling av vindkraft och annan förnybar energi, samt långsammare byggtakt.   

Entreprenad, Fastighet, Offentliga affärer, Plan- och bygglovsfrågor2020.04.22

Foyen har biträtt vid förvärv av fastighet och ingående av entreprenadkontrakt

Foyen har biträtt byggkoncernen Tage & Söner vid förvärv av fastighet från Varbergs kommun samt ingående av entreprenadkontrakt med Varbergs Fastigheter AB.

Covid-19, Offentliga affärer2020.04.06

Hur påverkas upphandlande myndigheter av covid-19?

Hur ska en upphandlande myndighet snabbt kunna säkra tillgång till livsnödvändiga varor och tjänster och samtidigt upprätthålla samhällsviktiga funktioner i pågående covid-19-kris? Våra medarbetare Christoffer Löfquist och Johanna Hellström ger här en sammanfattning av den vägledning för upphandlande myndigheter som EU-kommissionen nyligen publicerade.

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.