Aktuellt

Gruvor, Mark och miljö2022.09.07

Tuffare nya regler för ställande av säkerhet

Regeringen har i propositionen ”Ordning och reda på avfallet” föreslagit skärpta regler för hur säkerheter vid utvinningsavfallsverksamheter ska ställas. Dessa förslag innebär tuffa och ändrade regler för bland annat gruvindustrin. Foyens Pia Pehrson, Emma Skarin och Isabel Andersson ser ändå denna nya proposition som ett välkommet förtydligande av vad som ska gälla för avfall och ställande av säkerhet, och ger här en sammanfattning av lagförslaget.

Gruvor2022.09.02

Foyen medverkar i Getting the Deal Through Mining 2022

Getting the Deal Through är en internationell publikation som samarbetar med många av världens bästa advokater och advokatfirmor. De olika avsnitten författas av experter inom respektive område och jurisdiktion och vi på Foyen är stolta över att få representera Sverige med vårt senaste bidrag avseende den svenska gruvmarknaden.

Gruvor, Mark och miljö2021.10.15

Foyen intervjuas av Tidningen Näringsliv om LKAB:s gruvansökan

Foyens expert på miljölagstiftningen och tillståndsprocesser, Pia Pehrson, intervjuas av Tidningen Näringsliv om att LKAB:s gruvansökan för fortsatt verksamhet i Kiruna blivit avvisad och framhåller att processen att få tillstånd för större satsningar avseende gruvor tar för lång tid och är mycket komplicerad.

Energi och innovation, Gruvor2021.08.31

Efter Cementa: Här är nya industrikrisen – ”Tröstlöst”

Foyens miljöjurist och expert Pia Pehrson intervjuas av Tidningen Näringslivet tillsammans med Maria Sunér, vd för Svemin, om de krångliga miljötillståndsprocesserna, något som Cementa är ett av flera exempel på. Pia understryker bland annat vikten av att sätta en tidsgräns för att undvika sista minuten-kompletteringskrav som vi ser idag och som fått stor påverkan på såväl vindkraft, gruvor, industri som utbyggnad av infrastruktur.

Gruvor, Publikationer2021.08.26

Foyen medverkar i Getting the Deal Through Mining 2021

Foyen representerar Sverige i den internationella publikationen Getting The Deal Through - Mining 2021 som samarbetar med flera av världens bästa advokater inom gruvbranschen. Publikationen ger en snabb översikt avseende lagstiftningen för gruvbranschen i 22 länder och Foyens delägare Pia Pehrson och Peter Dyer är författare till avsnittet om den svenska gruvmarknaden.

Energi och innovation, Gruvor2021.08.20

Cementakrisen visar på akut behov av bättre tillståndsprocesser

Händelseutvecklingen i Cementakrisen visar tydligt Sveriges akuta behov av bättre tillståndsprocesser. Vår advokat Pia Pehrson och biträdande jurist Isabel Andersson ger åtta förslag på hur tillståndsprocesserna kan bli snabbare och mer förutsägbara.

Energi och innovation, Gruvor2021.02.25

Krånglig lag om konsultationsrätt för samerna hotar omställningen till fossilfritt

Regeringen förslår en ny lag som ger Sametinget och i förlängningen enskilda samebyar en konsultativ roll i tillståndsärenden. Det riskerar på sikt satsningarna på samhällsnyttiga projekt som gruvor, klimatsmart industri och förnybar energi. Här har behövliga resurser förbisetts och lagen gjorts mycket krånglig, skriver miljöjuristerna Pia Pehrson och Mikael Jonasson från Foyen Advokatfirma.

Gruvor2020.12.22

Förslag om förlängning av undersökningstillstånd i minerallagen – missar målet men är ett steg i rätt riktning

Den 17 december 2020 publicerades prop. 2020/21:67 ”Undersökningstillstånd” med förslag om ändringar i minerallagen (1991:45) med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 och dess påverkan på gruvnäringen. I propositionen föreslås ändringar som innebär ytterligare möjligheter till förlängning av undersökningstillstånd utöver de ändringar som trädde i kraft den 1 juli 2020. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.

Affärsjuridik, Gruvor2020.12.03

Foyen biträder Gold Line Resources Ltd i reverse takeover

Foyen har biträtt det kanadensiska gruvbolaget Gold Line Resources Ltd. (GLR) i samband med ett s.k. reverse takeover genom vilket GLR:s aktier har noterats på Torontobörsen (TSX Venture, ”GLDL”).

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.