Aktuellt

Energi och innovation, Gruvor2021.08.31

Efter Cementa: Här är nya industrikrisen – ”Tröstlöst”

Foyens miljöjurist och expert Pia Pehrson intervjuas av Tidningen Näringslivet tillsammans med Maria Sunér, vd för Svemin, om de krångliga miljötillståndsprocesserna, något som Cementa är ett av flera exempel på. Pia understryker bland annat vikten av att sätta en tidsgräns för att undvika sista minuten-kompletteringskrav som vi ser idag och som fått stor påverkan på såväl vindkraft, gruvor, industri som utbyggnad av infrastruktur.

Gruvor, Publikationer2021.08.26

Foyen medverkar i Getting the Deal Through Mining 2021

Foyen representerar Sverige i den internationella publikationen Getting The Deal Through - Mining 2021 som samarbetar med flera av världens bästa advokater inom gruvbranschen. Publikationen ger en snabb översikt avseende lagstiftningen för gruvbranschen i 22 länder och Foyens delägare Pia Pehrson och Peter Dyer är författare till avsnittet om den svenska gruvmarknaden.

Energi och innovation, Gruvor2021.08.20

Cementakrisen visar på akut behov av bättre tillståndsprocesser

Händelseutvecklingen i Cementakrisen visar tydligt Sveriges akuta behov av bättre tillståndsprocesser. Vår advokat Pia Pehrson och biträdande jurist Isabel Andersson ger åtta förslag på hur tillståndsprocesserna kan bli snabbare och mer förutsägbara.

Energi och innovation, Gruvor2021.02.25

Krånglig lag om konsultationsrätt för samerna hotar omställningen till fossilfritt

Regeringen förslår en ny lag som ger Sametinget och i förlängningen enskilda samebyar en konsultativ roll i tillståndsärenden. Det riskerar på sikt satsningarna på samhällsnyttiga projekt som gruvor, klimatsmart industri och förnybar energi. Här har behövliga resurser förbisetts och lagen gjorts mycket krånglig, skriver miljöjuristerna Pia Pehrson och Mikael Jonasson från Foyen Advokatfirma.

Covid-19, Gruvor2020.12.22

Förslag om förlängning av undersökningstillstånd i minerallagen – missar målet men är ett steg i rätt riktning

Den 17 december 2020 publicerades prop. 2020/21:67 ”Undersökningstillstånd” med förslag om ändringar i minerallagen (1991:45) med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 och dess påverkan på gruvnäringen. I propositionen föreslås ändringar som innebär ytterligare möjligheter till förlängning av undersökningstillstånd utöver de ändringar som trädde i kraft den 1 juli 2020. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.

Affärsjuridik, Gruvor2020.12.03

Foyen biträder Gold Line Resources Ltd i reverse takeover

Foyen har biträtt det kanadensiska gruvbolaget Gold Line Resources Ltd. (GLR) i samband med ett s.k. reverse takeover genom vilket GLR:s aktier har noterats på Torontobörsen (TSX Venture, ”GLDL”).

Energi och innovation, Gruvor, Mark och miljö2020.10.09

Ändra miljöbalken och ge mer resurser till domstolarna för att klara miljömålen

Covid-19, Energi och innovation, Gruvor, Mark och miljö, Plan- och bygglovsfrågor2020.05.13

I coronakrisens spår – förläng tillståndstider för att rädda delar av näringslivet

Vi lever i en osäker tid som påverkar människors hälsa och även sätter nya ramar för den svenska och globala ekonomin. Vissa särskilt utsatta sektorer drabbas nu av stora utmaningar och pandemin skapar även juridiska problem som vi inte ställts inför tidigare. Parallellt med den här nya verkligheten så befinner vi oss i ett läge där Sverige har fortsatt krångliga och långsamma tillståndsprocesser. Situationen är dessvärre alarmerande med bromsad mineralutvinning, hinder för utveckling av vindkraft och annan förnybar energi, samt långsammare byggtakt.   

Affärsjuridik, Gruvor2020.03.26

Foyen har biträtt Mandalay Resources i samband med 655 MSEK kreditavtal

Foyen har biträtt det kanadensiska gruvbolaget Mandalay Resources Corporation i samband med förhandling och ingående av en ny syndikerad lånefacilitet med HSBC Bank Canada och Macquarie Bank Limited om motsvarande 655 miljoner SEK.

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.