Aktuellt

Entreprenad, Tvistlösning2016.12.20

Lathet förtar rätt till ersättning – trots 100 % rätt i sak

”Kunden har alltid rätt” är ett uttryck som de flesta av oss vuxit upp med. Inom juridiken har detta tagit sig uttryck genom en skyddande konsumentlagstiftning som inte alltid uppskattas av den företagare som står på motsidan. Vi är också vana vid att jurister och domstolar slänger sig med begreppet ”skäligt”, oavsett om det gäller antalet nedlagda timmar av en entreprenör, tid för en part att reklamera eller ombudskostnaderna i ett mål. Kombinationen konsument och skälighet brukar inte sällan sluta med att företagaren muttrande lämnar rättssalen och känner sig orättvist behandlad. Den 20 oktober 2016 meddelade dock Hovrätten för Västra Sverige en dom som i och för sig är juridisk hållbar, men som också visar att juridik och det som vid en första anblick verkar vara sunt förnuft inte alltid är samma sak och att man som konsument inte alltid kan gömma sig bakom en allmän slöja av okunnighet.

Entreprenad, Fastighet, Offentliga affärer, Plan- och bygglovsfrågor, Tvistlösning2016.12.16

Avgörande från EU-domstolen ger större frihet för upphandlande myndigheter vid utvärdering av anbud

Affärsjuridik, Entreprenad, Publikationer, Tvistlösning2016.12.15

Foyen klargör vad som gäller inom entreprenadrätt och projektfinansiering

Fastighet, Plan- och bygglovsfrågor2016.12.14

Öka byggandet – inte byråkratin

Regeringens förslag till ändring av bygglovsreglerna missar målet. Resultatet blir mer byråkrati i stället för ökat byggande, skriver Pia Pehrson och Ludvig Gustafson, Foyen Advokatfirma.

Fastighet, Plan- och bygglovsfrågor2016.12.12

Nu blir det enklare att förvärva exploateringsfastigheter

Affärsjuridik, Energi och innovation, Entreprenad, Fastighet, Gruvor, IT, Mark och miljö, Offentliga affärer, Plan- och bygglovsfrågor, Skogsnäring, Tvistlösning2016.12.07

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

Affärsjuridik, Energi och innovation, Entreprenad, Fastighet, Gruvor, IT, Mark och miljö, Offentliga affärer, Plan- och bygglovsfrågor, Skogsnäring, Tvistlösning2016.12.05

Foyen rekryterar fyra affärsjurister från Nyman Rudenstam

Offentliga affärer, Plan- och bygglovsfrågor2016.12.02

Rangordning förstör konsultbranschen

Rangordningen i ramavtal för tekniska konsulter förstör branschen. Beställare är den stora förloraren. När LOU nu reformeras finns möjligheterna att avropa konsulter på ett bättre sätt. John Hane hoppas att upphandlarna tar den chansen.

Energi och innovation, Entreprenad, Mark och miljö, Offentliga affärer, Tvistlösning2016.12.01

Stipendium inom LOU, entreprenad- och miljörätt

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.